Notater


Match 101 til 150 fra 16,858

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 338» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 1733, 7 Januarii, Hans Pedersen Winckler [Johansen], en søn, , Johan Winckler Winckler, Hans Pedersen Johansen (I4980)
 
102 1746
Gaardfolk Gyrstinge
Dom Johan Eliasen og Sidse Jensdatter ?? kaldet Claus nom Claus resten er ulæseligt.
Opslag 128 dfs

Han burde være født i 1745, men i folketællingerne angives han til at være fra 1742, og da han dør i 1819, er han 76 år og altså født omkring 1743.
Måske var han bare nogle år gammel, inden han kom i kirken? 
Johansen, Claus (I137)
 
103 1749 Torsdagen d. 10de April trolovede Povel Christensen og Anna Bertelsdatter i Aarberg. Dom: 1ma p Fest. Trinit - d. 8 Junij - copulerede ieg Povel Christensen og Anna Bertelsdatter fra Aarberg.
1750 Den 7 Sept blev Povel Christensens Barn i Viin-Kielder publice døbt Nafnlig Mette Marie. Min kone bar det og Sara Gamˉelbye gik os hende. Bertel Aarberg, Niels Sørup og Anders Aarberg vare Mands-fadere.
1751 Den 11te Julij blev Povel Viin-Kielders Barn ført til Kirchen og publice læst over ellers blev det døbt hiemˉe d 6te Julij og Kaldet Christen. Publice vare fadere: Min kone bar det og Jens Jensens Kone gik hos hen-de, Mands fadere. Niels Sørup, Bertel Aarberg og Niels Belsingaard.
1751 Den 19de Augusti blev Povel Viinkielders liden Drengebarn Christen begravet som blev omkommen hos […] ætat. 6 Uger.
1752 Den 5 Septbr blev Povel Viin-Kielders Barn hiemˉe døbt og kaldet Chresten.
Den 24 hujes blev den ført til Kirken og Publice læst over af Velærværdige Hr Theodofius Mohr i Nør Omme. Fadere der til vare: Povel Viin-Kielders Syster Johanne bar Barnet, Søren Knudsens Hustru Sara, og Chresten Christensen Hustrue Kiersten.ands Fadere Bertel Aarberg og Niels Søerup.
1754 Den 4de Søndag i Advent blev Povel Viinkielders Barn Publice døbt og blev kaldet Maren. Maren KnudsDaatter bar Barnet. Fadere vare Karen Bunnesgaard og Chiersten ErichsDaatter af Lysbech. Mands Fadere Lars Lysbech og Søren Gamˉelbye.
1756 Den 12 Julij blev Povel Viinkielders Drenge Barn Chresten begravet ætat. 3 Aar 10 Maaneder 8 Dage.
1756 Den 29 Novbr blev Povel Viinkielders Barn hiemmedøbt og blev kaldet Anna og den 3 Decbr, som var 2 Søndag i Advent, blev det ført til Kirke og Publice læst over. Min Kone bar Barnet. Fadere vare Søren Gammelbyes Huustrue Sara og Chresten Skræders Huustrue Mette. Mænds Fadere vare Bertel Aarberg og Anders Bunnesgaard.
1759 Den 1 April, som var 5 Søndag i Faste blev Povel Viinkielders Drenge Barn publice døbt og blev kaldet Anders. Johanne JensDaatter af Thiim Sogn bar Barnet. Faderne vare Anders Bunnesgaards Huustrue Karen og Chresten af Riistofte hs Huustrue Mette, Mænds Fadere vare Søren Gammelbye og Anders Bunnesgaard.
1762 Den 24 Junij som var Sant Hansdag blef Povel Vinkielders drengbarn publice døbt og blef kaldet Bertel. Mette Kierstine af Bundsgaard bar Barnet. Fadere vare Jens Gedals Huustru Kiersten, og Chresten Chrestensens Huustru Mette af Riistofte. Mands fadere var Bertel Aarberg og Jep Gindtberg.
1765 Den 29de Sept: som var Michelsdag, blev Povel Viinkiælders Drengebarn publice døbt og kaldet Christen. Min Kone bar Barnet. Faderne vare Gravers Lystbeks Hustru og Christen Christensens Hustru ibm. Mænds Fadere vare Gravers Lystbek og Peder Bertelsen. [Thorsted AO-58]
1769 Den 19de Martii blev Povel Viinkiælders Daatter Mette Marie begravet ætat: 19 Aar 6 Maaneder.
Den 21de Maj blev Povel Viinkiælders Søn Christen begravet ætat: 3 Aar 4 Maaneder og 3 uger.

FT 1787 Torsted, Bondesgaard:
Poul Christensen Mand 64 1723 Gift hosbonde fæstegaardmand
Anna Bertelsdatter Kvinde 65 1722 Gift madmoder
Johanne Andersdatter Kvinde 15 1772 Ugift pige avlet uden ægteskab
Anna Sørensdatter Kvinde 6 1781 Ugift pige avlet uden ægteskab
Peder Poulsen Mand 14 1773 Ugift dreng

FT 1801 Torsted, Gaarden Bondesgaard:
Berthel Povelsen Mand 37 1764 Gift Huusbonde Bonde og gaardbeboer
Johanne Andersdatter Kvinde 53 1748 Gift Hans kone
Christen Jacobsen Mand 23 1778 Ugift Tjenestefolk Landrecrut
Ane Henrichsdatter Kvinde 21 1780 Ugift Tjenestefolk
Cathrine Magrethe Johansdatter Kvinde 13 1788 Ugift Tjenestefolk
Povel Christensen Mand 78 1723 Enke(mand) Huusbondens fader Aftægtsmand
Maren Madsdatter Kvinde 68 1733 Enke(mand) Inderste og lever af aftægt af gaarden Arberg 
Familie F99
 
104 1754 Dend 22 Decembr: som var den 4de Søndag i Advent blev Povel Wiinkielders Barn Publicedøbt, og blev kaldet Maren. Maren Knudsdatter bar Barnet. Faddere vare Karen Bunnesgaard og Kiersten Erichs Datter af Lysbech. Mandsfaddere Lars Lysbech og Søren Gammelbye.

1787 Thim Øster Sogn, Pølsmarch: Gaardbeboer Adser Pedersen 29 Aar, hans kone Maren Povelsdatter 30 Aar og hans Datter Methe 2 Aar. [TF-1787 Tim]

1801 Thim østre Sogn, nordre Deel: Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Adser Pedersen 40 Aar, hans Kone Maren Povelsdatter 41 Aar samt hans Børn: Mette Kirstine Adsersdatter 15 Aar, Povel Adsersen 10 Aar, Peder Adsersen 8 og Karren Adsersdatter 6 Aar. [FT-1801 Tim]

1829 Død 28de Octob, begr. 8de Novemb. Maren Povlsdatter, Aftægtskone i Pølsmark, 77 Aar. [Tim 1826-1851, fol. 181]
 
Povelsdatter, Maren (I262)
 
105 1757, d 22de April blev et drengebarn döbt og kaldet Peder. faderen er .... ...gg Henric Gjelf. Moderen Else Andersd: Mad: Meyman bar barnet Hans Møllers hustrue stod hos. Mands faddere vare. Monsr. Krog. Martinus Kerk. bager Kremnitz Gielf, Peder (I3160)
 
106 1759 Dom XXII p Trinit: hafde Peder Svensgaard Een Søn til Daaben kaldet Azer. Faddere: Anders Jørgensen, Christen Smed, Maren Graversd: Zidsel Mads: Niels Stampe. [Tim-Madum 1744-1744, fol. 15b]

1782 Den 29 September, som var d 18 Søndag efter Trinitatis blev Adser Pedersen og Maren Povels Datter Viinkielder copulerede. [Thorsted 1701-1785, fol. 82] Dom: 18 p: Trinit: havde Adser Pedersen og Maren Povelsdatter deres Copulation i Thorsted Kirke : Forloverne Jacob Bollerup og Peder Svendsgaard. [Tim 1774-1815, fol 7b]

1782 D 16 Novembr blev Adser Pedersens Pigebarn fra Viinkielder hiemmedøbt og kaldet Kiersten. D 8 Decembr som var 2den Søndag i Advent blev ovenmeldte Barn Kiersten ført til Kirken og publice læst over. Karen Pedersdatter af Thiim bar det. Fadderne vare: Peder Berthelsen Brendgaard, Jens Pedersen Thiim, Dorothea Anders Datter af Gammelbÿe, Mette Jensdatter af Gintberrig. [Thorsted 1701-1785, fol. 61-62]

1785 D: 29de Junij blev Adzer Pedersen og Maren Povelsdatters Pige barn Kirsten begravet 3 Aar gammel. [Tim 1774-1815, fol. 13b]

1786 Dom: Invocavit hafde Adzer Pedersen og Hustrue Maren Povelsdatter en datter til Daaben kaldet Methe Kirstine. Fadderne Christen Thuesen, Christen Tomsen Opbierg. Ellesmarie Anne Jepsdatter, Anne Kirstine Nøderup. Karen Pedersdatter bar den. [Tim 1774-1815, fol. 26]

1787 Thim Øster Sogn, Pølsmarch: Gaardbeboer Adser Pedersen 29 Aar, hans kone Maren Povelsdatter 30 Aar og hans Datter Methe 2 Aar. [TF-1787 Tim]

1790 2den Pindse dag hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Søn til Daaben kaldet Povel. Fadderne Jens Svendsgaard, Jens Stamp, Knud Pedersen, Anne Jepsdatter, Maren Knudsdatter, Karen Lomborg bar den. [Tim 1774-1815, fol. 31]

1792 Dom: 19 post trin: hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Søn til Daaben kaldet Christian Peter. Fadderne Bertel Bundesgaard, Niels Jensen, Mads Gade fra Hover, Kirsten Brændgaard, Anne Jensdatter Oølsmark. Jehan Bundergaard fra Thorsted bar. [Tim 1774-1815, fol. 36]

1795 2den Pindse Dag hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Datter til Daaben kaldet Karen. Fadderne: Peder Søndergaard, Niels Knusen, Jehanne Krahg i Møllen, Anne Pølsmark, Anne Jensdatter, Karen Limbert bar. [Tim 1774-1815, fol. 45]

1801 Thim Østre Sogn, Nordre Deel: Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Adser Pedersen 40 Aar, hans Kone Maren Povelsdatter 41 Aar samt hans Børn: Mette Kirstine Adsersdatter 15 Aar, Povel Adsersen 10 Aar, Peder Adsersen 8 og Karren Adsersdatter 6 Aar. [FT-1801 Tim]

1810 [Den 29 April] 1ste Søndag efter Paaske blev her i Thorsted Kirke confirmeret […] Nr. 6 Karen Adsers Datter fra Pølsmark i Thiim. [Thorsted 1788-1815, fol. 167]

1829 Død 28de Octob, begr. 8de Novemb. Maren Povlsdatter, Aftægtskone i Pølsmark, 77 Aar. [Tim 1826-1851, fol. 181]

1834 (Tim), Pølsmark, en Gaard: Gaardmand Christian Peder Adsersen 42 Aar, hans Kone Ane Marie Jacobsdatter 41 Aar, en Enkemand - forsøges af Huusfaderen - Adser Pedersen 70 Aar, en Tjenestepige Sara Sørensdatter 16 Aar samt et Pleiebarn Ane Jensdatter 7 Aar. [FT-1834 Tim]

1840 (Tim), Pølsmark, en Gaard: Gaardmand Christian Peder Adsersen 48 Aar, hans Kone Ane Marie Jacobsdtr 47 Aar, en Enkemand - forsøges af Huusfaderen - Adser Pedersen 82 Aar samt et Pleiebarn Ane Jensdtr 13 Aar. [FT-1840 Tim]

1840 Død 22de October, begr. 11te November, Adser Pedersen, Aftægtsmand i Pølsmark hos Christ. Ped. Pølsmark, 82 Aar. [Tim 1826-1851, fol. 174]

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Pedersen Pølsmark, Adser (I270)
 
107 1773 den 18 May fødte Svend Nielsens Hustru i Slangerup en Søn døbt den 23 May 6te søndag efter .. og blev i Daaben kaldt Niels Peter. Baaret til Daaben af Sr. Niels Riis? .... faddere Philip Marcussen (hattemager), Anders Olsen (skomager) og Jomfru Hansen, alle af Slangerup.
Opslag 326 dfs 
Svendsen, Niels Peder Pottemager (I5114)
 
108 1784: Fred: d: 14 Maij. copulered David Jochum Stoltze og Maria Kirstine Winther hiemme i Huuset, uden forudgaaende Trolovelse og Lysning af Prædike=Stoelen, ifølge de, Dem Allernaadigste Meddeelte Tilladelse af 31 Martz 1784.
Opslag 151 
Familie F500008
 
109 1795 2den Pindse Dag hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Datter til Daaben kaldet Karen. Fadderne: Peder Søndergaard, Niels Knusen, Jehanne Krahg i Møllen, Anne Pølsmark, Anne Jensdatter, Karen Limbert bar. [Tim 1774-1815, fol. 45]

1801 Thim Østre Sogn, Nordre Deel: Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Adser Pedersen 40 Aar, hans Kone Maren Povelsdatter 41 Aar samt hans Børn: Mette Kirstine Adsersdatter 15 Aar, Povel Adsersen 10 Aar, Peder Adsersen 8 og Karren Adsersdatter 6 Aar. [FT-1801 Tim]

1810 [Den 29 April] 1ste Søndag efter Paaske blev her i Thorsted Kirke confirmeret […] Nr. 6 Karen Adsers Datter fra Pølsmark i Thiim. [Thorsted 1788-1815, fol. 167]

1821 Født den 11te Nov: Chrisetn Jensen. Døbt i Hjeme d 12te Nov:, i Kirken d: 30te Dec: Moderen Karen Adsersdatter. Fadderne vare Christian Peters Hustru Anne Marie fra Pølsmark i Thiim, Jens Løstbæk og Hustru, Clemen Løstbæk og Hustru. Alm. jævn. Pag 56 L: P: 1821 No 2. Uægte Barn, til Barnefader blev i trende Vidners Overværelse udlagt Oxehandler Jens Andersen fra Holsteen. [Thorsted 1816-1831, fol. 3]

1834 Søndre Staby, Brink, en Gaard: Gaardmand Jacob Andersen 32 Aar, hans Kone Karen Adsersdatter 39 Aar, samt deres Børn: Christen Jacobsen 13 Aar, Andreas Jacobsen 10 Aar, Maren Jacobsdatter 8 Aar, Poul Jacobsen 5 Aar og Mette Marie Jacobsdatter 2 Aar. [FT-1834 Staby]

1840 (Staby), Staby, Brink, en Gaard: Gaardmand Jakob Andersen 38 Aar, hans Kone Karen Adsersdatter 46 Aar samt deres Børn: Andreas Jakobsen 16 Aar, Maren Jakobsen 13 Aar, Poul Jakobsen 11 Aar, Mette Marie Jakobsen 8 Aar og Anders Jakobsen 5 Aar. [FT-1840 Staby]

1845 (Staby), Sønder Staby, Brink en Gaard: Gaardmand Jacob Andersen 43 Aar og hans Kone Karen Adsersdatter 51 Aar; begge født i Tim Sogn. Deres Børn, alle født i Staby Sogn: Poul Jacobsen 21 Aar, Mette Marie Jacobsen 13 Aar og Anders Jacobsen 10 Aar. [FT-1844 Staby]

1864 Død 4 Juni, begr. 11 Juni, Karen Adsersdatter, Gaardmand Jakob Andersens Hustru i Brink, hvor hun er død, født i Pølsmark i Thim. [Staby AO-185]

Kilde http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Adserdatter, Karen (I274)
 
110 17the February død Rytter Lindbergs datter Margrethe 16aar gammel, død af 3de. dages feber, som blev lagt i Rytter Jorden. Opslag 135 Christiansdatter, Margrethe barnløs (I1376)
 
111 18 p trinit. Niels Hendrichsen Boserup 1 Dreng Peder hjemmedøbt baaret til Daabs confirmation af en pige i Braabye.
Opslag 35 dfs 
Hendrichsen, Peder (I2454)
 
112 1800, Sept 22de Peder Andersen Gaardmand i Aaside og Sognefoged i Snesere Sogn. Druknet i Bögitze
Söe - gl. 39 Aar 
Andersen, Peder Sognefoged (I3167)
 
113 1817 Søndagen den 17 marts hjemmedøbt. Daaben konfirmeret i Kirken kristihimmelfartsdag den 23 Maj.
Indsidder Paul Andersen og Hustru Catrine Pedersdatter i Engelstofte.
Gaardmand Christen Jacobsens Kone Karen Pedersdatter i Engelstofte bar Baarnet.
Gmd. Jens Christoffersen, Hmd. Christen Pedersen, Hmd. Christen Rasmussen alle ibid.
Christen Andersen i Glumsø?
Opslag 66 
Povelsdatter, Karen (I55)
 
114 1822 tjenestepige i Næsby Jensdatter, Kirsten (I501465)
 
115 1822 tjenestepige i Stige, Odense Jensdatter, Karen (I8696)
 
116 1828 Fra Tjørring til en Hoven? i Holstebro
1840 Tjenestekarl på Sivebæk, Tjørring
1841 Fra Tjørring til Barnde, Skomager
1842 Fra Brande Skomagersvend hos Poul Chr. Jensen til Snejbjerg, Hansen.
1846 Fra Brande til Classonsburg i Skarrild, Skomager
1850 Skomager boende hos gårdmand Jens Christnsen på Lundsgård.
1850 fra Skarrild til Assing 
Hansen, Hans Henrich Ludvig Skomager og tjenestekarl (I501576)
 
117 1830: Afgang fra Tim til Ulfborg.

FT 1834 Rindum, Broe en gaard:
Jens Tang Harpøth Mand 38 1796 Gift Gaardmand
Sophie Andersdatter Kvinde 38 1796 Gift Hans kone
Ane Harpøth Jensen Kvinde 3 1831 Ugift
Christiane Harpøth Jensen Kvinde 2 1832 Ugift
Peder Harpøth Jensen Mand 1 1833 Ugift
Bertel Poulsen Mand 22 1812 Ugift Tjenestekarl
Jørgen Jacobsen Mand 25 1809 Ugift Tjenestekarl
Dorthea Olesdatter Kvinde 36 1798 Ugift Tjenestepige
Bodil Christensdatter Kvinde 21 1813 Ugift Tjenestepige

FT 1840 Landetaten, 4de Compagnie:
Bertel Paulsen Sønderbye Mand 28 1812 Ugift Garder 
Povelsen, Berthel Gårdmand (I10662)
 
118 1848 Den 27 Jan: Laurids Kloster Christensen :/ Fik 1905 9 Dec Navnebevis af By- og Herredsf. i Ringkøbing paa Navnet Laurids Kloster Skovgaard /: Døbt i Kirke 13 Febr. Forældrene vare Tjenestekarl Indsidder Christen Jensen og Hust: Inger Marie Lauridsen i M. Kloster. Faddere vare Pigen Ane Marie Jensen Madum, Grdm Jens Hansen ibid, Pigen Maren Christensen Kloster, Grdm Niels Kloster og Grdm Christen Kloster.

1850 Staby, Kloster: Gdmsenke Ane Johanne Hansdtr. 52, lever af Gaarden, samt hendes Børn: Niels 24, Mariane 15, Jeppe 12 og Maren 8. Inderste, Enkens Svigersøn, Dannebrogsmand Christen Jensen 29, hans Kone Inger Marie Lauritsen 22, forsørges af [Krigs…] samt deres Børn: Laurits Kloster Christensen 2 og Karen 1.

1855 Staby, Kloster: Gmdsenke Ane Johanne Hansdtr. 57 (Sdr. Nissum) samt hendes Børn: Niels 24 (bestyrer Gaarden); Jeppe 17 og Maren 13. Pleiesøn Laurits Christensen 7 samt Tjenestekarl Andreas Christensen 41.

1878 Ungkarl Laurits Kloster Kristensen i Ulfkjær, f. i Staby 27.1.48, Søn af Gmd Kristen J: Skovgaard, viet 24 Sept. i Ulfborg Kirke med Pige Jensine Graversen, Datter af Muurmester Gravers Kristensen, f. i Staby 15.6.55. Forloverne var Kristen Skougaard og Gravers Kristensen. Brudgommen foreviste Præste- og Forsøgelsesattest.

1901 Ulfborg Matr. 8a, Sønderkjær, Skovgård: Gårdejer, Vognmand Laurids Kloster Kristensen 27.1.48 og Jensine Graversen 15.6.55 i Staby Sogn; begge født i Staby Sogn, hvorfra de var ankommet til Ulfborg i hhv. 1859 og 1879; gift i 1879; havde fået 6 Børn, hvoraf 2 var døde. Deres Børn: Kristen Skovgård Kristensen 4.9.81, Else Marie Kristensen 10.8.85, Maren Kristensen 29.12.87 og Johanne Kristensen 19.1.95. Husstand Nr. 2: Rentiermde [rentiermadamme; hun levede af sin formue] Inger Marie Lauridsen Kloster 9.7.28 i Staby; gift 1847, Enke siden 1890; havde fået 3 børn, alle endnu levende. [FT-Ulfborg, skema 31, husliste 14]

1906 Ulfborg: Gaardmand Laust Kloster Skovgaard 27.1.48, hans Kone Jensine Skovgaard 15.6.55 samt deres Børn: Christian 4.9.81, Maren 29.12.87, Johannes 19.1.95. Slægtning, Enke Marie Laursen 9.7.28. [AO-118]

1911 Ulfborg [fødselsdatoer som ovenfor]: Landbruger Laurids Kloster Skovgaard (til sognet i 1854), hans Kone Jensine Skovgaard (til sognet i 1878) samt deres Sønner: Kristian og Johannes. Enke, Pensionær Inger Marie Jensen. Laurids, Jensine og Inger Marie fødte i Staby sogn. [AO-68]

1922 Død 6. Marts, Skovgaard; begr. 11. Marts Ulfkær Kirkegrd; Laurids Kloster Skovgaard, Gmd i Ulfkær. Født i Staby 27. Januar 1848. Søn af Christen Jensen og Hustru Inger Marie Lauridsen i Mellem Kloster i Staby. Gift med Jensine Graversen. 74 Aar. [AO-230]

1927 Død 10. Febr. Skovgaard, Ulfborg; begr. 15. Febr. Ulfkær Kirkegaard; Jensine Skovgaard f. Graversen, Enke efter Gmd Laurids Kloster Skovgaard af Ulfborg, sidste fælles Bopæl, Skovgaard. Født i Staby d. 15. Juni 1855. Datter af Hmd og Murermester Gravers Kristensen og Hustru Else Jensdatter. 71 Aar. [AO-265]

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Kloster Skovgaard, Laurids (I280)
 
119 1855: Sogneforstander, bopæl Brændgaard Pedersen, Jens (I392)
 
120 1862 indgang Øde Førslev fra Gjorslev Christophersen, Karen Marie Barnløs (I11517)
 
121 1867:
Tilgang Herfølge, Spjællerup 22. dec 1867 fra Gundestrup
1868:
Afgang Valløby til 15. nov 1868 til Lellinge, har tjent forpagter Boserup.
1869:
Indgang Endeslev 1. november
1870:
Afgang Endeslev 1. november.

FT 1870 Bjæverskov, Endeslev:
Overhoved Niels Hansen 52 Jordbruger
Hustru Sidse Hansen 46
Datter Ane Marie Nielsen 19
Datter Karen Marie Nielsen 17
Datter Sidse Nielsen 14
Datter Mette Marie Nielsen 13
Datter Maren Kirstine Nielsen 6
Jens Clausen 21
Jens Rasmus Hansen 17 tj

FT 1885 Frederiksberg, Vinstrupvej 6:
Christian Peter Hansen Mand 23 1862 Gift Husfader Murerarbeidsmand
Karen Hansen Kvinde 30 1855 Gift Husmoder
Hans Peter Hansen Mand 1 1884 Ugift Søn
Udøbt Drengebarn Mand 0 1885 Ugift Søn
Jens Rasmus Hansen Mand 32 1853 Trolovet/Forlovet logerende Arbeidsmand i Jernstøberi

 
Hansen, Jens Rasmus Arbejdsmand (I10097)
 
122 1869 1. nov. afgang fra Valløby "hjemme hos moderen" til Køge.

FT 1870 Køge, Nørregade 157:
Joseph Ephraim Bernadotte Ohlsen [ Ohlson ] Mand 33 1837 gift Husfader Købmand
Caroline Ohlson født Hansen Kvinde 34 1836 Gift Husmoder
Anna Christine Ohlson Kvinde 7 1863 Ugift Datter
Edvard Johan Frederik Ohlson Mand 5 1865 Ugift Søn
Ferdinand Christian Ohlson Mand 3 1867 Ugift Søn
Chlaran [ Clara ] Hansine Ohlson Kvinde 1 1869 Ugift Datter
Hans Carl Ohlson Mand 0 1870 Ugift Søn
Christian Peter Petersen Mand 17 1853 Ugift Handelslærling
Maren Sophie Rasmussen Kvinde 21 1849 Ugift Tjenestepige
* Maren Christine Hansen Kvinde 14 1856 Ugift Tjenestepige
 
Hansen, Maren Kirstine (I10098)
 
123 1874: Opholder sig i på Opdragelsesanstalten Landerupgård i Vejle Amt.
I FT 1811 udenfor trossamfund 
Hansen, Hans Peter (I10099)
 
124 1885 Født 10 Aug, Else Marie Kristensen, døbt 29 Nov. Hmd Laurids Kloster Kristensen og Hustru Jensine Graversen (30) paa Tranflodmark. Kjøbmand Hansens Kone i Ulfkjær Karen Hansen b: B:; ovennævnte Kjøbmd Jens Hansen i Ulfkjær; Undk: Kristen Graversen i Lemb og Pigen Kristine Graversen i Ulfborg. [Ulfborg, AO-114]

1899 Konfirmeret 1 Okt: Else Marie Kristensen, bor hos Forældrene Hmd Laurids Kloster Kristensen og Hustru Jensine Graversen, Skovgaard i Ulfborg. Født/døbt 10.8/29.11 ’85. Kundskab: gx og Forhold: mg. [Ulfb, fol. 168]

1901 Ulfborg, Sønderkjær, Skovgård: Else Marie f. 10.8.85 boede hos sine forældre vognmand Laurids Kloster Kristensen og Jensine Graversen sammen med sin storebror Kristen 4.9.81, lillesøstrene Maren 29.12.87 og Johanne 19.1.95 samt farmoderen Inger Marie Lauridsen Kloster. [FT-Ulfborg, skema 31, husliste 14]

1905 Viet 9. Juni i Ulfkær Kirke: Ungkarl, Murer Jacob Rindom Hansen af Ulfborg, f. i Ringkøbing 22 Dec 1850 [skrivefejl ved både Jacob og Else Marie hvad angår datoer!], Søn af Arbmd Gravers Søren Ferdinand Hansen og Hustru Larsine Vibeke Kathrine Larsen, og Pigen Else Marie Kristensen af Ulfborg, f. her 22. Dec 1880, Datter af Gmd Laurids Kloster Kristensen og Hustru Jensine f. Graversen. Forlovere: Begge Fædre. [Ulfborg 1892-1905, fol.216]

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Kristensen, Else Marie (I282)
 
125 1893: Fattiggårdsbestyrer i Henne Sogn.
1906: Arbejder ved landbrug.
1911: Jernbanearbejder 
Berthelsen, Peder (I10695)
 
126 1896 er hun fadder til sin yngste lillesøster Johansen, Anna Dorthea (I15248)
 
127 1897: Dybensgade hos forældrene
1898: Lavendelstræde
1899: Dameskrædderinde, Dybensgade 20, Kbh 
Olsen, Ane Berttine Edle Sophie (I13696)
 
128 18th Novbr. holder Niels Bertelsen Brøllup med Karen Clausdatter efter forudgaaende Trolovelse som var d. 21th Octobr.
Opslag 7
 
Familie F500604
 
129 19 Drb: - Samme Dag Huusmd Hans Jensens hiemmedøbte Drengebarn Jens af Viverup, bæres til Kirke af ?pigen Sophie Thomasdr ibdm: Fadderne: Poul Smed af Frenderup, Skoleholder Poul Jørgensen af Rhode, Inderste Hans Jørgensen og Enke Sidse Bentes begge af Viverup." Tilføjelse: "Død 1824"
Kilde: Skovvang 
Hansen, Jens ugift, barnløs (I9890)
 
130 1908: Landvæsenselev på Livø
1914: Forvalter, Strandholm pr. Rødby 
Stoltze, Kay Laborant, Stationsforsvalter i Borre (I15039)
 
131 1908: Pharmaceut i Kbh. Stoltze, Johanne Frederikke Pharmaceut (I15043)
 
132 1909 i Køge:
Jens Jensen er Gæstgiveribestrer

FT 1911 Sædder:
Midlertidigt fraværende, de er i Dalby:
Jensen, Anna Mary K 30. maj 1884 G
Jensen, Anna Vilhelmine K 21. sep. 1909 U

FT 1916 Sædder:
Jensen, Jens M 28. mar. 1879 G Arbejdsmand på trævarefabrik
Jensen, Anna Mary K 30. maj 1884 G
Jensen, Anna Vilhelmine Katrine K 2. sep. 1909 U
Jensen, Olga Hansine Marie K 15. april 1911 U
Jensen, Edit Hilda Valborg K 19. april 1912 U
Jensen, Elna Jensine Kristine K 12. sep. 1914 U

FT 1921 Ølsemagle:
Jensen, Jens M 28. mar. 1879 G
Jensen, Anna K 30. maj 1884 G
Jensen, Anna K 21. april 1909 U
Jensen, Olga K 15. april 1911 U
Jensen, Hilda K 10. juli 1912 U
Jensen, Axel M 12. sep. 1913 U
Jensen, Thora K 11. feb. 1915 U
Jensen, Elner K 9. feb. 1917 U

FT 1925 Ølsemagle:
Jensen, Jens M 28. mar. 1879 G Træarbejder
Jensen, Anna Mary K 30. maj 1884 G
Jensen, Edith Hilda Valdborg K 10. april 1912 U
Jensen, Elna Jensine Christine K 12. sep. 1913 U
Jensen, Aksel Osterholm M 11. feb. 1916 U
Jensen, Thora Nielsine K 9. feb. 1918 U
Jensen, Villy Osterholm M 17. aug. 1921 U
Jensen, Dreng M 11. aug. 1925 U

FT 1930 Ølsemagle matr. 17h:
Jensen, Jens Overhoved 28. mar. 1879 Træarbejder, arbejdsløs
Jensen, Anna Mary Hustru 30. maj 1884
Jensen, Thora Nielsine Datter 11. feb. 1918
Jensen, Villy Osterholm Søn 17. aug. 1921
Jensen, Kaj Osterholm Søn 11. aug. 1925
Viet 1909, 8 levende børn. (Gad vide, hvor Einar f. 1917 blev af?)

FT 1940 Ølsemagle:
Jensen, Anna Marg 30. maj 1884 E Enkepension
Jensen, Olga Hansigne Marie 15. april 1911 Gummiarbejderske
Jensen, Villy Østerholm 17. aug. 1921 sandarbjder
Jensen, Kaj Østerholm 11. aug. 1925 gummiarbejder 
Familie F3849
 
133 1910 USA's føderale folketællinger
Fødsel: Cirka 1909 - Minnesota, United States
Bopæl: 1910 - St Paul Ward 2, Ramsey, Minnesota, USA
Forældre: Chas R Vinson, Elvira H Vinson

1930 USA's føderale folketællinger
Fødsel: Cirka 1909 - Minnesota, United States
Bopæl: 1930 - Edina, Hennepin, Minnesota, USA
Forældre: Charles R Vinson, Elvira Vinson

USA folketællingen fra 1940
Fødsel: Cirka 1909 - Minnesota, USA
Bopæl: 1940 - Brookside Avenue, Edina Village, Hennepin, Minnesota, USA
Mor: Elvira H Vinson
 
Vinson, Howad James (I4668)
 
134 1910-11 bopæl: Rosenvængets Allé i Kbh.

FT 1916: Avedørelejren (sikkert indkaldt) maskiningeniør

Emigrerer til USA:
Ankomst 24. maj 1920 New York, New York, United States
Ugift, ingeniør

FT 1930 Roselle Park, Union, New Jersey, USA:
Ugift, "Draftsman, Oil refinary" 
Messerschmidt, Einar Ingeniør i USA (I14385)
 
135 1913
New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island)
Given Name Rudolf
Surname Hansen
Last Place of Residence Glamsbjerg, Denmark
Event Date 22 Mar 1913
Age 18y
Nationality Danish, Skand.
Departure Port Copenhagen
Arrival Port New York
Gender Male
Marital Status S
Ship Name Oscar II

1915
Name Rudolph Hansen
Event Type Census
Event Date 1915
Event Place Dike, Grundy, Iowa, United States
Gender Male
Age 21
Marital Status Single
Race White
Birth Year (Estimated) 1894
Birthplace Denmark
Father's Birthplace Denmark
Mother's Birthplace Denmark

1917
United States World War I Draft Registration Cards
Name Rudolf Hansen
Event Type Draft Registration
Event Date 1917-1918
Event Place Lake County no 2, Indiana, United States
Gender Male
Nationality Denmark
Birth Date 30 May 1894
Birthplace , , Denmark

1920
Indiana, Cook, ? Township, West Hammond.
Rudolf Hansen, single, 25 år, imm. 1915, nat. Butcher at the Market.

1930
Indiana, Lake County, ? City.
Rudolf Hansen, 35 år, single, work at the Meat Market. Date of immigration 1913. Nat. WW-Veteran.


1942:
United States World War II Draft Registration Cards, 1942
Name Rudolph Kund Hansen
Event Type Draft Registration
Event Date 1942
Event Place Aurora, Kane, Illinois, United States
Residence Place Aurora, Kane, Illinois
Gender Male
Employer Rudolph Kund/Hansen
Birth Date 30 May 1894

Beskrivelse i 1942:
Hvid, 5 fod 4½ tomme, 160 pund.
Rødt hår, grå øjne.
Højre hånds pegefinger mangler

1961:
Illinois, Cook County Deaths
Name Rudolph Hansen
Event Type Death
Event Date 02 Apr 1961
Event Place Proviso, Cook, Illinois, United States
Address 519 State Street
Gender Male
Age 66
Marital Status Widowed
Race White
Occupation Butcher
Birth Date 03 May 1894
Birthplace , , Denmark
Funeral Home Suburban Funeral Home
Burial Place Elmhurst, , Illinois
Cemetery Elmlawn
Father's Name Peter Hansen
Mother's Name Anne
Informant's Name Michael Cipowski
Entry Number 354

Da han døde, boede han på et center for misbrugere: http://brrm.org/about-us/


 
Hansen, Rudolf Knud Slagter (I500730)
 
136 1914 er han fadder ved sin nieces dåb i Hellesbæk, der er han i Helsingør Jørgensen, Niels Peder Christian Smedemester i Helsingør (I17140)
 
137 1914: Assistent i Randers Stoltze, Hjalmar Trafikassistent ved DSB i Thisted, Stationsforstander i Værslev og Lundby (I15040)
 
138 1916: manufakturlærling i Roskilde. Jørgensen, Poul Johan Stoltze Tegner (I13767)
 
139 1917-18 Nebraska, York:
Harry Soren Henric Jergensan
Køn: Mand
Fødsel: 2. sep. 1885
Denmark
Alder: 31
Indkaldelsesregistrering: Mellem 1917 og 1918
York County, Nebraska, United States
Nationalitet: Denmark
Sprog: English
Kilde
NARA Publikation: M1509
NARA Publikation Titel: World War I Selective Service System Draft Registration Cards
NARA Rulle: NE50

FT 1925 Haslev
Jørgensen, Harry Søren Henrik M 2. sep. 1883 U

FT 1930 Frerslev-Haslev:
Ugift arbejdsmand 
Jørgensen, Harry Søren Henrik (I6732)
 
140 1920: Tacoma Ward 7, Pierce, Washington, United States
1930: Tacoma, Pierce, Washington, United States
Hilma indvandret 1907, Niels i 1904
 
Familie F2071
 
141 1925 Tjenestepige hos gårdmand Rasmussen på Hvilstedgaard i Sdr. Dalby Jensen, Hedvig Kirstine (I12509)
 
142 1939 Register for England og Wales
Horace D L Minton
Køn Mand
Fødsel 15. juni 1892
Bopæl 29. sep. 1939
Boonholm Bursey Road, Ruislip-Northwood, Middlesex, England
Alder 47
Ægteskabelig stilling Gift
Beskæftigelse Secretary Employrs Aerocit? (Coal Mining)
Hustru Gytte Minton 
Familie F4153
 
143 1948:
Ejendommen på hjørnet af Bryggergade og Bredgade i Herning blev opført af boghandler Fusager til butikker og lejligheder. Som den første i Herning blev den bygget udelukkende af beton. Butiksvinduerne viser hatteforretningen M. Jebjerg og Agnes Buur Andersen, trikotage. På hjørnet mod Bredgade havde Fusager boghandel

Krak, Herning 1948, 1950 og 1960: Bredgade 15, tlf.: 478
Trikotage/Ligerie A. Buur-Andersen 
Buur Andersen, Agnes trikotagehandler i Herning (I882)
 
144 1ste Søndag efter ? lod Hans Skomager i Giødstrup sin Søns daab confirmere som var kaldet Anders Christian baaren af Anders Jacobsens kone i Duelund. faddere var Jens?, Hans Pedersen, Anders Sørensen i Giødstrup og lars ? kone. Hjemmedøbt d. 11. november 1801
Opslag 51 dfs 
Hansen, Anders Christian (I501799)
 
145 2 aar. opslag 255 Pedersen, Peder Barnløs (I11949)
 
146 2 børn Familie F5609
 
147 2 børn i alt iflg. MH Familie F2651
 
148 2 børn i dette ægteskab.
MH 
Familie F5097
 
149 2 børn i ægteskabet Familie F2094
 
150 2 børn i ægteskabet Familie F4154
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 338» Næste»