Notater


Match 151 til 200 fra 11,129

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 223» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 26 p trinit. Niels Hendrichsen dend ældre 1 Dreng Niels baaren af Niels Rasmus. kone i Boserup.
Opslag 31 dfs
 
Hendrichsen, Niels (I2455)
 
152 26/11 1884 Navneændring fra Mikkelsen til Kristiansen, således at han fremover hedder Kristian Nikolai Kristiansen.
opslag 14 
Mikkelsen, Christian Nicolai (I9447)
 
153 26de Novemb døde Peder Berthelsen i Brendgaard begravet d. 5 Decemb 74 Aar gl.
Opslag 121/s 121 
Bertelsen Arbjerg, Peder Sognefoged og Fæstebonde i Brendgaard (I501770)
 
154 27 Martii gardmand i Ørslev Jens Henrichsens Datter Ellen gl, 1 aar.
Opslag 151 dfs 
Jensdatter, Ellen barnløs (I2305)
 
155 27 Oct. blev i Fulden Mølle trolovet Ung Karl Anders Mogensen af Beder og Pige Ane Cathrine Jacobsdatter
fra Tustrup. Forlover Anders Rasmussen af beder. Copuleret? opslag 102 
Familie F2862
 
156 27 sept lod gaardmand Hans Nielsen og hstr Ellen Nielsd. fra Engelstrup døbe en datter kaldt Karen. Baaren af konens moder Kirsten Madsdatter ibid: Øvrige faddere var mandens brødre fra Böÿezöe og Knud smed? ibid:
Opslag 60 dfs 
Hansdatter, Karen (I2789)
 
157 28 Febr. hjd. Hm. af Størlinge Hans Pedersen og H. Magnine Hansdatter. B. af Hm. Henrik Ibsens Hustru i Overeven. Fadd. Gm. Albrecht Nielsen, Lars Hansen, Inds. Ole Andersen, alle af Størlinge.
Opslag 79 dfs 
Hansen, Hans Peter barnløs (I2899)
 
158 29 Oktober lod Hans Nielsen gaardmand ved Engelstrup daaben confirmere for sin hjemmedøbte søn Willum baaren af Jomfru Brochmann fra Becheskou,...faddere nom: Jörgen og Benth Nielsen, ? Jörgen Hansen og Willum ? alle af Boÿezöe.
opslag 55 dfs 
Hansen, Willum barnløs (I2788)
 
159 29. Apr. Hjd. Gaardmand Lars Jørgensen og H. Sofie Pedersdatter i Bøgesø. Baaren af Anders Jørgensens Hustru Aaderup?. Fadd. Andreas Lybergs Hustru Bøgesø, Anders Jørgensen, Peder Nielsen Bonderup, Peder Willumsen Bøgesø.
Opslag 186 dfs 
Larsdatter, Johanne (I2768)
 
160 2de May begravet Niels Bertelsen i Siørup 72
Opslag 119/s 120 
Bertelsen Arbjerg, Niels Sognefoged og Selvejerbonde, Sørup (I501763)
 
161 2de. Decembr. Jørgen Henrichsen i Toxværd 52 aar.
Opslag 103 dfs 
Henrichsen, Jørgen Niels (I2443)
 
162 2den juledag den 26 december havde snedker og husmand Hans Christensen og hustru Mette Margrethe Nielsdatter Trindtofthuus en søn til kirke, hvis forhen skete hjemmedaab der public blev stadfæstet under navnet Christian Friederich. Faddere Lars Waads hustru Susanna Buch fra Vester ... bar det, Lars Waad, gaardmand Peter Næstholts hustru Karen Andersdatter, gaardmand Christen Lillekilde og ungkarl Christen Smed samt gaardmand Lauritz ... i Øster ...
Opslag 171 
Hansen, Christian Frederik Sognefoged (I501578)
 
163 2den Söndag effter Paaske döbte ieg Jens Ipsens barn af
Aaside, kaldet Christen Baaret af Hans Ipsens kone Maren i Snesere [farbrors kone?]. Peder Bent sen ibid. Ole Svensen i Torup. Stephan Hansens Peder i Snesere. Anders Grejsens Datter Giertrud i Aas: Jens Ipsens Sön Anders ibid. [storebror 
Jensen, Christen barnløs (I3189)
 
164 3 Aar. Opslag 520 Jensen, Oluf Kristian barnløs (I5686)
 
165 3 børn Familie F2091
 
166 3 børn Familie F2125
 
167 3 børn af 1. ægteskab med hustru ? f. Priest. Iflg. MH Carlson, Paul Harland (I8768)
 
168 3 børn i alt iflg. MH Familie F2419
 
169 3 børn i alt. MH Familie F2294
 
170 3 børn i dette ægteskab iflg. MH Familie F2264
 
171 3 børn i ægteskabet iflg. MH Familie F2796
 
172 3 børn ialt Familie F2502
 
173 3 børn iflg. MH Familie F2341
 
174 3 børn iflg. MH Familie F2392
 
175 3 børn iflg. MH Familie F2423
 
176 3 børn iflg. MH Familie F2426
 
177 3 børn iflg. MH Familie F2429
 
178 3 børn iflg. MH Familie F2431
 
179 3 børn iflg. MH Familie F2505
 
180 3 børn iflg. MH Familie F2737
 
181 3 børn iflg. MH Familie F2738
 
182 3 børn med partner f. Lipovsky iflg. MH Carlson, Chester Allen (I8769)
 
183 3 Børn: Christian, Peter og Henrik Familie F2193
 
184 3 S. Trin. Ole Nielsen af Eschildstrup 1 Datter til
Daaben kaldet ANNE MARIE, Lars Jacobsens hustru bb [bar barnet].
Test [Faddere] Anders Møller, Søren Hansen, Niels Sørens, Smeden Niels Nielsens Hust. 
Olesdatter, Anna Marie (I4515)
 
185 30 Juli Jens Henrichsen gaardmand i Ørslev hans Søn Peder 10 uger gl.
Opslag 154 dfs 
Jensen, Peder tvilling, barnløs (I2306)
 
186 30 maj lod indsidder Hans Jörgensen og hstr, Anne Pedersdatter i Böÿezöe ders barns daab confirmere Anne baaren af ? ? Maren paa Bekkeskov de övrige faddere nom Karen Jordemoder? fra ?, Peder Willumsne, Knud Jörgensen alle fra Böÿezöe.
Opslag 62 dfs 
Hansdatter, Anne (I2757)
 
187 30 Maji hjemmedøbt Maren ChristensD h. Jens Hansen i Ladby uægte S. udlagt til barnefader Søren Olsen tjenende ?. D. 26 Junii bekræftesle af daaben og navn.faddere: Pige Maren MadsD. og Anne RasmusD. Ungk. Søren Andersen, Ungk. Lars Rasmussen og Rasmus Olsen alle af Ladbye.
Opslag 60 dfs 
Sørensen, Søren Husmand, uægte (I2919)
 
188 31te Marti Niels Hansen Gaardmd i Bøgesøe77 Aar Hansen, Niels Sognefoged og lægdsmand (I3105)
 
189 35 f. kr, i Asgard Asia East Europ Skjold (I502562)
 
190 36 år. opslag 55 Pedersdatter, Kirsten (I9885)
 
191 38½ år. Opslag 520 Nielsdatter, Johanne Sypige, ugift, barnløs (I10010)
 
192 3børn iflg. MH Familie F2649
 
193 3die Paaskedag Jep Nielsöns Datter Karen fra Nÿbÿe. Anna Christensdatter Oluf Mogensöns tienestepige i Boerup? bar hende. Faddere Niels Larsön, ? Hansön, Rasmus matzön samtligen fra Nÿbÿe: Anna Pedersdatter ? ? Hustrue i ?sangshuuset?, Karen Pedersdatter Rasmus Jÿdes tienestepige i Jenstrup.
Opslag 123 dfs 
Jeppesdatter, Karen (I3265)
 
194 4 børn iflg. MH Larsen, Jørgen Eivind (I7955)
 
195 4 børn iflg. MH Familie F2339
 
196 4 børn iflg. MH Familie F2648
 
197 4 børn iflg. MH Familie F3668
 
198 4 børn iflg. MH Familie F3826
 
199 4. Enkemand Christen Rasmusen Bødker og Pige Marie JohansD: af Gisselfeldt
Troel: d: 20d Maii
Ægteviede den 29d Junii.
Hans Pedersen Teglbrænder og Skoemageren af Haubye 
Familie F668
 
200 40 år. Død af kræft. s. 259 Olsen, Hans Indsidder (I6822)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 223» Næste»