Notater


Match 151 til 200 fra 16,858

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 338» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 2 børn i ægteskabet iflg. GENI Familie F5130
 
152 2 børn i ægteskabet. MH Familie F2776
 
153 2 børn iflg. MH Familie F2315
 
154 2 børn iflg. MH Familie F2432
 
155 2 børn iflg. MH Familie F2434
 
156 2 børn iflg. MH Familie F2499
 
157 2 børn iflg. MH Familie F2501
 
158 2 børn iflg. MH Familie F2503
 
159 2 børn iflg. MH Familie F2652
 
160 2 børn mere iflg. MH Familie F3413
 
161 2 børn, 4 børnebørn iflg. MH Familie F2647
 
162 2 d fest Pentecost (2. Pinsedag?) Gaardmand Sigfried Nielsen her af Byen og Hustru Mette Marie en Søn til Daaben kaldet Peder.
Baaren af Degnen Adolphs Datter Christense. Test Jens Friderichsen, Peder Jensen, Christopher Scharnhorst Muremester, Jacob Abrahamsen, Lars Madsen, alle her af Byen.
Opslag 56 dfs 
Sigfriedsen, Peder (I28)
 
163 2 døtre i ægteskabet. MH Familie F2774
 
164 2 Pinsedag Unge Jens Larsen Gmd. i Nielstrup 1 dtr. Sidse. Test Maren Pedersd i Herlufmagle, Jens Larsen i Skoverup, Peder Larsen, Gl. Jens Larsen Niels Christensen og Niels Pedersens kone(r) af Nielstrup.
Opslag 9 gl. udg. dfs 
Jensdatter, Sidse barnløs (I50)
 
165 2 timer gl. opslag 211 Pedersen, Alfred Barnløs (I16789)
 
166 2. Adv: Sön: d. 4. Dec: lod gaardmand U: Jørgen Hansen af Bögezöe døbe en datter kaldt Maren baaren af mandens datter Lisbet. De övrige faddere Willum Hansen, Niels Hansen, Jørgen Andersen, Niels Nielsen alle af Bögezöe.
Opslag 47 dfs 
Jørgensdatter, Maren (I2696)
 
167 2. gang gift med Franciska Christiane Boeck, Carl Christian Proprietær, Gyllebo i Sverige og Måløvgaard (I14764)
 
168 2. sep. hjd. Inds. i Størlinge Hans Pedersen og H. Magninge Hansdatter. Baaren af Pige Ane Margrethe Larsdatter i Størlinge. Fadd. Gm. Albrecht Nielsen, Lars Hansen og Anders Olsen af Størlinge.
Opslag 61 dfs 
Hansen, Jørgen (I2893)
 
169 2. ægteskab Enkemand Arbejdsmand Lars Pedersen, Frederiksvej 8,1 og Pige Johanne Hansen, Frederiksvej 8,1
Vidner: Entreprenør Frantz Andersen, Saxogade og Arbejdsmand Hans Pedersen, Nansensgade 20.
S. 382
 
Familie F1409
 
170 2. Ægteskab: Elly Karen Christiane Nielsen 9. okt. 1936
Solbjerg kirke 
Lindhard, Frode Jørgen Ingeniør (I13892)
 
171 21 Mai blev Ungkarl Peder Larsen i Brandeløv og Pigen Maren Jacobs Datter i Brandeløv anmeldt at indgaa Ægteskab. Forloverne var Gaardmd. Christen Pedersen og Huusmand Christopher Steensen (Peder Larsens morbror).
Opslag 55 dfs 
Familie F914
 
172 22 p. trin. Hans Rasmussen Skomagers Kone 32 Aar.
Opslag 105 dfs 
Jørgensdatter, Kirstine (I501793)
 
173 22. oktober 1858 (begravet 29. okt.) Karen Kirstine Arberg, enke efter daglejer (og fattiglem) Bertel Arberg - 78 aar gl. døde af hjerneblødhed eller kronisk hjernebetændelse.
 
Lagroleth, Karen Kirstine (I501758)
 
174 23 dec blev christnet et barn for Jörgen hansen i hemmestrup og kaldt Mette. bar Claus ? kone ibid. faddere Claus ?, Hans Larsen og Peder Hemming?
Opslag 67 dfs 
Jørgensdatter, Mette barnløs (I2682)
 
175 23 febr. lod gaardmand Willum Hansen af Bögesöe sin hjemmedøbte Pige hendes daab confirmere baaren af Sophie Willumsdatter ibid. De øvrige faddere var mandens brødre og Jørgen Andersen og Niels Nielsen alle af Bögesöe.
Opslag 50 dfs 
Willumsdatter, Ellen (I2245)
 
176 23. februar lod Gaardmand Niels Jørgensen af Størlinge og Sophia Willumsdatter en søn døbe kaldet Jørgen baaren af Anne Jørgensdatter i Bögesöe. Øvrige faddere var mandens brødre og bymændene fra Størlinge.
Opslag 58 dfs 
Nielsen, Jørgen Gårdmand (I2225)
 
177 24 Nov. Ungkarl Knud Christensen og pigen Maren Peders D. af Ørslev. Forlovere Jens Henrichsen og Ole Hansen.
Opslag 138 dfs 
Familie F650
 
178 24 Søn. p Trini: 2 nov: lod Gl. Jørgen Hansen gaardmand i Boiezöe daaben confirmere for sin hjemmedøbte datter Anne baaren af Peder Rasmussens? kone fra ? Borup. Fadderne var Willum Hansen, Niels Nielsen, Johan Nielsens kone, Niels Hansens kone alle fra Böyesöe.
Opslag 45 dfs 
Jørgensdatter, Anne (I2693)
 
179 25 April Jens Henrichsen og Hstr. Maren JensDs datter Ellen fød d. 19 F.M. til Daabs cobfirmation d. 18 p. trinit baaren ag gaardmand Niels Olsens Hstr. ibid. Faddere Jens Pedersen af Terslev, Ole Jensen, Niels Hansen, Christen Hansen, Jens Christensen alla af Ørslev.
Opslag 149 dfs 
Jensdatter, Ellen barnløs (I2305)
 
180 25de Marts Dødt Peder Brendgaards Hustru Dorthe Thuesdatter 70 1/4 Aar gammel.
Opslag 120/s 121 
Thuesdatter, Dorthe (I501773)
 
181 25de May døde Poul Christensen i Bundegaarden? begravet d. 1ste Juni 81½ aar gl.
Opslag 121/s 122 
Christensen Viinkielder, Povel (I256)
 
182 26 Dec døbt et barn for unge Jørgen Hansen i Bögitsöe kaldt Wilhelm. Test: Wilhelm Hansens hustru i Bögitsöe, Niels Hansen, Niels Nielsen, Niels Andersen ibid.
Opslag 40 dfs 
Jørgensen, Wilhelm barnløs (I2691)
 
183 26 july lod gaardmand Hans Willumsen og Hustr Catrine Larsdatter af Bøjesø døbe en Søn kaldt Willum baaren af Madam ? Sophie, de øvrige faddere var samtlige Gaardmænd af Bøjesøe Bÿe.
Opslag 60 dfs 
Hansen, Willum Gårdmand (I2479)
 
184 26 Oktobr hjd. Inds. Hans Pedersen og H. Magnine Hansdatter i Størlinge. 7 Nov. Baaren af Maren Jørgensdatter i Størlinge. Fadd. Albrecht Nielsen, Jørgen Nielsen, Anders Olsen, Peder Nielsen, alle af Størlinge. Hm. Jakob Kristensen i Bøgesø.
Opslag 34 dfs 
Hansen, Peter (I2886)
 
185 26 p trinit. Niels Hendrichsen dend ældre 1 Dreng Niels baaren af Niels Rasmus. kone i Boserup.
Opslag 31 dfs
 
Hendrichsen, Niels (I2455)
 
186 26/11 1884 Navneændring fra Mikkelsen til Kristiansen, således at han fremover hedder Kristian Nikolai Kristiansen.
opslag 14 
Mikkelsen, Christian Nicolai (I9447)
 
187 26de Novemb døde Peder Berthelsen i Brendgaard begravet d. 5 Decemb 74 Aar gl.
Opslag 121/s 121 
Bertelsen Arbjerg, Peder Sognefoged og Fæstebonde i Brendgaard (I501770)
 
188 27 Martii gardmand i Ørslev Jens Henrichsens Datter Ellen gl, 1 aar.
Opslag 151 dfs 
Jensdatter, Ellen barnløs (I2305)
 
189 27 Oct. blev i Fulden Mølle trolovet Ung Karl Anders Mogensen af Beder og Pige Ane Cathrine Jacobsdatter
fra Tustrup. Forlover Anders Rasmussen af beder. Copuleret? opslag 102 
Familie F2862
 
190 27 sept lod gaardmand Hans Nielsen og hstr Ellen Nielsd. fra Engelstrup døbe en datter kaldt Karen. Baaren af konens moder Kirsten Madsdatter ibid: Øvrige faddere var mandens brødre fra Böÿezöe og Knud smed? ibid:
Opslag 60 dfs 
Hansdatter, Karen (I2789)
 
191 28 Febr. hjd. Hm. af Størlinge Hans Pedersen og H. Magnine Hansdatter. B. af Hm. Henrik Ibsens Hustru i Overeven. Fadd. Gm. Albrecht Nielsen, Lars Hansen, Inds. Ole Andersen, alle af Størlinge.
Opslag 79 dfs 
Hansen, Hans Peter barnløs (I2899)
 
192 29 Oktober lod Hans Nielsen gaardmand ved Engelstrup daaben confirmere for sin hjemmedøbte søn Willum baaren af Jomfru Brochmann fra Becheskou,...faddere nom: Jörgen og Benth Nielsen, ? Jörgen Hansen og Willum ? alle af Boÿezöe.
opslag 55 dfs 
Hansen, Willum barnløs (I2788)
 
193 29. Apr. Hjd. Gaardmand Lars Jørgensen og H. Sofie Pedersdatter i Bøgesø. Baaren af Anders Jørgensens Hustru Aaderup?. Fadd. Andreas Lybergs Hustru Bøgesø, Anders Jørgensen, Peder Nielsen Bonderup, Peder Willumsen Bøgesø.
Opslag 186 dfs 
Larsdatter, Johanne (I2768)
 
194 2de May begravet Niels Bertelsen i Siørup 72
Opslag 119/s 120 
Bertelsen Arbjerg, Niels Sognefoged og Selvejerbonde, Sørup (I501763)
 
195 2de. Decembr. Jørgen Henrichsen i Toxværd 52 aar.
Opslag 103 dfs 
Henrichsen, Jørgen Niels (I2443)
 
196 2den juledag den 26 december havde snedker og husmand Hans Christensen og hustru Mette Margrethe Nielsdatter Trindtofthuus en søn til kirke, hvis forhen skete hjemmedaab der public blev stadfæstet under navnet Christian Friederich. Faddere Lars Waads hustru Susanna Buch fra Vester ... bar det, Lars Waad, gaardmand Peter Næstholts hustru Karen Andersdatter, gaardmand Christen Lillekilde og ungkarl Christen Smed samt gaardmand Lauritz ... i Øster ...
Opslag 171 
Hansen, Christian Frederik Sognefoged (I501578)
 
197 2den Söndag effter Paaske döbte ieg Jens Ipsens barn af
Aaside, kaldet Christen Baaret af Hans Ipsens kone Maren i Snesere [farbrors kone?]. Peder Bent sen ibid. Ole Svensen i Torup. Stephan Hansens Peder i Snesere. Anders Grejsens Datter Giertrud i Aas: Jens Ipsens Sön Anders ibid. [storebror 
Jensen, Christen barnløs (I3189)
 
198 2½ år. opslag 243 Stoltze, Nicoline Martine Barnløs (I13687)
 
199 3 Aar. Opslag 520 Jensen, Oluf Kristian barnløs (I5686)
 
200 3 børn Familie F2091
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 338» Næste»