Notater


Match 151 til 200 fra 27,642

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 553» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1701 d. 25 Aprilis blef Knud Anderßen af Gammelbye hans Drenge-Barn Hjemme-døbt der i Daaben blef kalled Anders. 2den Pintze-Dag læst over. [Thorsted AO-1]

1707 Dom. XI Trin. d. 4 Sept. Knud Gammelbyes dreng Niels døbt.

1710 Dom 3 P Epiph 26. Jan Knud Gammelbyes dreng Søren døbt.

1711 Maria Bebed.dag Knud Gammelbyes drengebarn Søren begraved 1 aar.

1712 Lørerdagen d 13 Febr. Knuds Anderßøn i Gammelbye hans drenge-barn hjemmedøbt kalled Hans. 2den Paaskedag læst over i Kirken.

1715 Mandagen d. 16 Sept. Knud Gammelbyes drenge-Barn hjemmedøbt, Søren.

1734 Onsdagen d 24 Nov. Knuds Gammelbyes Hustru Johanne Nielsdatter [Risom?] begraved A. æt. 65. Fest. Iob. 14. V. 1.

1738 Dom: Oculi Knud Andersen i Gammel Bye begravet a. æt. 60.

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Andersen Gammelby, Knud (I268)
 
152 1701 dom. 2da à Trinit. Povel Christenßön Helleskov fra Wilbjerg og Enchen i Lÿstbech Maren Madsdaatter Copulerede.

1702 d. 5. Aprilis döbte Jeg Povel Chrisenßen af Lÿstbeck hans drenge-Barn, som i daaben blef kalled Jep.

1704 Onsdagen d 10 7br Povel Christenßen i Lÿstbeck hans Drenge barn hjemmedöbt og kalled Christen. Dom XXIV à Trin. Povel Lÿstbecks Christen læst over.

1711 Onsd. 11 Mart. Povel Christensøn Lÿstbecks Søn Jep begraved, 9 aar.

1717 Dom XXI a Trinit Povel Chrisensøn af Lÿstbech begraved ann: ætatis 58. Text Psal. 73. v. [?] 1 Rd. 4 Mk. [Gud er god mod Israel , mod de rene af Hjertet]

1723 Dom. Palmarum Maren Madsdaatter af Storgaard i Lÿstbek begraved ao. ætatis 59. Text Psal. 121 5.6.v. = 2 Rdl. [Herren bevarer dig , Herren er din Skygge ved din højre Side. Om Dagen stikker Solen dig ikke , Maanen ikke om Natten]

1723 Dom. 18 a Trinit Christen Povelsøn af Lystbbech og Maren Knudsdatter af Gammelbye copulerede. 2 Rdl. noch 3 Adv. 1 £ 8 ß.

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Christensen Helleskov, Povel (I266)
 
153 1701, Dom: Judica Blef begrafvet Mads Pedersens dödfödde barn af Ulstrup - til Kirken 8 s.
S. 366 
Madsdatter, Dødfødt Pige (I18997)
 
154 1703, Fest Viridium Blef Mads Pedersens 2de dödfödde börn begrafvet af Ulstrup.
S. 367 
Madsdatter, Dødfødt Pige Tvilling (I18998)
 
155 1703, Fest Viridium Blef Mads Pedersens 2de dödfödde börn begrafvet af Ulstrup.
S. 367 
Madsen, Dødfødt Dreng (I18999)
 
156 1704 Onsdagen d 10 7br Povel Christenßen i Lÿstbeck hans Drenge barn hjemmedöbt og kalled Christen. Dom XXIV à Trin. Povel Lÿstbecks Christen læst over.
1717 Faderen døde i 1717, moderen i 1723; Christen må have overtaget fæstet af ’Storgaarden’. 
Povelsøn Lystbæk, Christen (I263)
 
157 1704 Onsdagen d 10 7br Povel Christenßen i Lÿstbeck hans Drenge barn hjemmedöbt og kalled Christen.
Dom XXIV à Trin. Povel Lÿstbecks Christen læst over. 
Povelsøn Lystbæk, Christen (I263)
 
158 1704, Fest: Ascen: Chr: Blef Mads Pedersens Barn af Ulstrup döbt og kaldet Anna.
S. 90 
Madsdatter, Anna (I19000)
 
159 1710, Dom: 1 Adv: Blef begrafvet Mads Pedersens lidet Drengebarn Peder gl: 10 uger - til Kirchen for Klocherne - 12 s.
S 371 
Madsen, Peder Barnløs (I19001)
 
160 1710, Dom: 13 p: Trinit: Blef Mads Pederss i Ulstrup en Sön fört til Daabens Confirmation som tilforn for Svaghed var hiemmedöbt og kaldet Peder.
S. 93 
Madsen, Peder Barnløs (I19001)
 
161 1712, 21 Trin Matths Pederss: og Ellen Mogensd:
S. 94 
Familie (F5887)
 
162 1713 præst i Horne, 1714 dømt fra Kald og Ære, Advocat i Høiesteret, men mistede Bestillingen
8. 1/4 1713, o. 31/5, Peder Jacob Mathiesen Hviid af Od. St. Hans K., f. 13/8 89; St. Od. 06; C. 10, l.; 1 ~ 2/11 13 Maren Eriksdtr.; 2 ~ Kbh. 18/1 29 Margrethe Elisabeth Buchen; [blev ved Høiesteret 11/12 1714 dømt fra Kald og Ære for Beskyldninger mod sin Forlovede, Kirsten Schwartzkopf, for at frie sig for Ægteskabsløfte; blev Advocat i Høiesteret, men mistede Bestillingen; † i Armod; I M. Nr. 497 siges, at da han blev kaldet ved en Fruerpige, men tog hende ikke efter Løfte; kom derfor i desgrace hos Herskabet og blev bl. A. ogsaa overbeviist om, at have brugt Urin for Viin i sacra coena. Da han blev afsat, som han hos en rig Frue, Forv. Hybertsens Enke, som var Kirkepatronens Fjende, antoges hos hende og Søn og blev Alt betroet i nogle Aar; men „Krukken gaaer saalænge til Bæk, at den faaer et Knæk“; han blev overbeviist om 30,000 Rdlr. falske Obligationers Behold, greben ved Ass. Krag, holdt i Arrest, tildømt at betale . . . (ulæseligt); han plaiderede selv sin Sag saa vel for Høiesteret, at han vandt; blev Procurator summi juris (i Høiesteret); lever nu in paupertate (i Armod); † 1756 først i Aaret. I Modsetning til denne sørgelige Virkelighed skildres han ved en licentia poetica af Past Friis i Fortællingen „Storm og stille“ som et Dydsmønster, bliver Skibspræst og gjør tilsidst et rigt Parti i Sverrig]. 
Hviid, Peder Jacob Madsen Præst i Horne (I10453)
 
163 1713, Fest: Trinit: Blev Mads Pedersen i Ulstrup een Datter döbt og kaldet Charlotta Helena, Mad. WIchmands paa Friderichsholm bar hende. Faddere være Methea Andreas Kockens Kone paa Bavelse, Christen Knapmager i Ulstrup, Hans Möller Hustrue i Stridsmölle, Maren Lauridsdatter til Degnens.
S. 96 
Madsdatter, Charlotta Helena (I18988)
 
164 1713: fadder Karen Hans Frerslefs i Ulstrup - er de flyttet? Familie (F7426)
 
165 1714 kadet, 1715 korporal ved kadetkorpset, 1716 sergent, samme år fænrik reformé ved dronningens livregiment, 1717 fænrik, 1718 sekondløjtnant, samme år premierløjtnant, 1720 kaptajn ved søndersjællandske nationale infanteriregiment, købte 1727 Rønnebæksholm, men solgte den dagen efter, 1746 sat i Stokhuset, 1747 ført til Munkholm, fra 1749 sengeliggende i Trondheim, levede 1754.
Kilde: https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I25065&tree=2 
Mund, Johan Ranzau Bl.a. kaptajn ved søndersjællandske nationale infanteriregiment (I21926)
 
166 1715, Dom: Oculi Blef Mads Pedersens i Ulstrup en Sön döbt og kaldet Peder, Mads Möllers hustrue i Næsbye Mölle bar ham til Daaben, Fadderne være Povel Christian, Christian Pedersen, Anders Christophersen, Laurids Hansens, og Morten Pedersens Hustrue, alle her af Byen.
S 98 
Madsen, Peder Barnløs (I18989)
 
167 1717, d 19 Martii Blef begravet Mads Pedersens dödfödde Pigebarn af Ulstrup.
S. 376 
Madsdatter, Dødfødt Pige (I19002)
 
168 1723 3die Pintze-dag d. 18 Maji Bertel Arbjerg hans pige-barn hjemme-døbt Anne.
Dom 3 a Trinit barnets daab confirmered.
1743 Dom: Qvasimodo geniti følgende i sin Daabs Naade confirmerede Povel Christensen i Lystbeck og Anna Bertelsdaatter i Aarberg.
1749 Torsdagen d. 10de April trolovede Povel Christensen og Anna Bertelsdatter i Aarberg.
Dom: 1ma p Fest. Trinit - d. 8 Junij - copulerede ieg Povel Christensen og Anna Bertelsdatter fra Aarberg.
Kilde: www.peter-olsen.dk

1751 I kirkebogen Fremstilles Anna Berthelsdatter i Kirken. Hun har lagt sit barn ihjel. Det må være Christen, som begraves i august 1751. 
Bertelsdatter Arbjerg, Anne (I501766)
 
169 1723 Dom. 18 a Trinit Christen Povelsøn af Lystbbech og Maren Knudsdatter af Gammelbye copulerede. 2 Rdl. noch 3 Rdl. 1 Mk 8 Skl.
1724 Torsdagen d. 10 Aug. Christen Povelssøn i Lystbek hans drengebarn hjemmedøbt, Povel. Dom 15 a Trinit Chr. Povelssøn af Lystbek hans barn læst over og hans Kone indtroduceret. Barnet 1 mark 8 skl, Konen 1 dlr.
1726 Onsdagen d. 13 Febr. Christen Povelsøn af Lystbek hans pige-barn hjemmedøbt Maren.
1728 Onsdagen d. 18 Aug Christen Povelsøn af Lystbek hans drenge-barn hjemme-døbt Knud.
1731 Onsdagen d. 9 Maj Christen Povelsøn af Lystbech hans drenge-barn hjemme-døbt Jeppe.
1732 Christen Povelssøn af Lystbech begraved Fredagen […] Text. Eja. 38 […] ...men favr til grave. (Må være sønnen Knud, da han ikke bliver konfirmeret.)
1734 Onsdagen d. 28 Apr. Christen Povelsøn af Lystbek hans pige-barn hjemmedøbt Johanne.
1742 Dom: Qvasimodo geniti confirmeret Maren Christensdatter Lystbeck.
1743 Dom: Qvasimodo geniti confirmerede Povel Christensen i Lystbeck og Anna Bertelsdaatter i Aarberg.
1749 Dom: Qvasimodo geniti confirmerede Christen og Jep Christensen samt Johanne Chrdtr i Lystbeck.
1749 Torsdagen d. 10de April trolovede Povel Christensen og Anna Bertelsdatter i Aarberg.
Dom: 1ma p Fest. Trinit - d. 8 Junij - copulerede ieg Povel Christensen og Anna Bertelsdatter fra Aarberg.


Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Familie (F100)
 
170 1723 3die Pintze-dag d. 18 Maji Bertel Arbjerg hans pige-barn hjemme-døbt Anne. Dom 3 a Trinit barnets daab confirmered.
Opslag 10 
Bertelsdatter Arbjerg, Anne (I501766)
 
171 1723 Dom. 18 a Trinit Christen Povelsøn af Lystbbech og Maren Knudsdatter af Gammelbye copulerede. 2 Rdl. noch 3 Rdl. 1 Mk 8 Skl Familie (F100)
 
172 1724 Torsdagen d. 10 Aug. Christen Povelssøn i Lystbek hans drengebarn hjemmedøbt, Povel. Dom 15 a Trinit Chr. Povelssøn af Lystbek hans barn læst over og hans Kone indtroduceret. Barnet 1 mark 8 skl, Konen 1 dlr.

1743 Dom: Qvasimodo geniti følgende i sin Daabs Naade confirmerede Povel Christensen i Lystbeck og Anna Bertelsdaatter i Aarberg.

 
Christensen Viinkielder, Povel (I256)
 
173 1724, Dom: 12 p: Trin: Blefve trolovede Peder Christenss: af Glumsöe og Ellen sl: Mads Pedersens af Ulstrup. Dom: 16 p: Trin: Copulerede. opslag 287 Familie (F5888)
 
174 1725 den 9. October Skifte efter Rytterbonde Jep Hansen udi Snesere. Enken Ellen Hans-datter.
Deres Børn:
Peder Ibsen, boende i Hundstrup [Hunstrup, Hammer s.],
Jens Ibsen, 25 Aar,
Hans Ibsen, 23 Aar,
Gyde Ibsdatter, gift med Peder Andersen i Aaside,
Ellen Ibsdatter, 20 Aar,
Maren Ibsdatter, 18 Aar,
Kirsten Ibsdatter, 15 Aar,
Anne Ibsdatter, 13 Aar. 
Familie (F891)
 
175 1725, Dom: 6 p: Trin: Blef begravet Peder Christensens dödfödde Drengebarn af Ulstrup. s. 380 Pedersen, Dødfødt Dreng (I19005)
 
176 1726 fadder til en niece i Tjæreby, hun er da af Ulstrup Hansdatter, Karen (I24493)
 
177 1726, Dom Lætare Blef en uægte Pigebarn af Ulsturp döbt og kaldet Anne, Moderen Maren MadsDaater tiente i Lille Nestved hos Jörgen Bang indtil hun for 6 uger siden kom til Ulstrup hos hendes StifModer Ellen Peder Christensens, hvor hun giorde Barsel, og udlagte til Barnefader bemte Jörgen Bangs Sön nafl: Clemens Jörgensen.
s. 112 
Clemmensdatter, Anne Uægte (I19178)
 
178 1727 Dom. 19 p Trin ere Anders Hansen og Elisabeth Sophia Thomasdatter copulerede Familie (F4020)
 
179 1727, 10 Augustus, Søren Winckler [Johansen], en søn, , Johan Gotlieb Winckler [soldat], af capitain Schachs Compagnie, Anne Pedersdatter Winchler, Søren Johansen Skibsmand (I4968)
 
180 1727, Dom: 6 p: Trin: Blef Peder Christensen i Ulstrup een Daatter döbt og kaldet Maren, Præstens Daatter Mette bar hende, Fadderne være Christopher Pedersen af Glumsöe, Anders Christopherss, Morten Pedersen, Laurids Hanss af Glumsöe, Maren MadsDaatter af Nestved.
S. 114 
Pedersdatter, Maren (I19006)
 
181 1730, Dom: Oculi Blef Peder Christenss i Ulstrup een Sön döb og kaldet Mads, Maren Christophersdaatter af Glumsöe bar ham til Daaben, Fadderne være Anders Christopherss, Henric Basse, og Hans Olufsen alle af Ulsturp, Christopher Pederss af Glumsöe og Peder Jörgenss af Nestved.
S. 117 
Pedersen, Mads Fæstegårdmand i Ulstrup (I18986)
 
182 1730, Dom: XI p Trinit
blef Hans Olesen i Ulstrup en Sön döbt kaldet [bid af siden mangler], Peder Christensens Huustrue Ellen Mogensdaatter der i byen (holdt) ham til Daaben, Faddere vare Laurids Olesen og Andræas Boesen i Schielbye, Peder Christensen og hans Daatter Charlotte ud(i) Ulstrup.
s. 118 
Hansen, Ole Husmand i Tyvelse (I19179)
 
183 1732, [mellem Dom: 3 og 11 post Trin:]
Marie et slegfred Barn fra Ulstrup föed af Kirsten ThomæDaatter som forhen ved aabenbar Skifftemaal havde udlagt til Barne Fader en Karl tienendis i Ulstrup hos Peder Christensen ved nafn Lards Olesen, baaren til Daaben af Bodild Niels Rasmussens Gevaarben Soldats Huustrue fra Glumsöe. Faddere Anders Christophersen en Bonde i Ulstrup paa Raunstrup Gods, ermelte Kirsten ThomaDaatter tiente, da Lejermaalet blev begaaet Jörgen Nielsen ibid: Moderen var til huuse hos Morten Jensen ibid:
s. 123 
Larsdatter, Marie Uægte (I19204)
 
184 1732. Dom: 3 Adventus /:d 14 Dec./ Karen ægteföed i Ulstrup af Peder Christensen og Ellen MonsDaatter Gaardfolck hiemmedöbt formedelst svagheds skyld, baaren til Daabens Confirmation af Maren ChristophersDaatter /:Faster:/ een ugift Pige fra Glumsöe, faddere Anders Christophersen, Christian Pedersen, Morten Jensen, alle Gaardmænd af Ulstrup.
S. 124 
Pedersdatter, Karen (I18987)
 
185 1733, 7 Januarii, Hans Pedersen Winckler [Johansen], en søn, , Johan Winckler Winckler, Hans Pedersen Johansen (I4980)
 
186 1733, Dom: 1 post Epiph: /d: 11 Janv:/
Mads ægteföed i Ulstrup af Hans Olesen og Maren MadsDaatter Gaardfolck, baaren af Bodild Rasmus Daatter /:ugift fra Raunstrup:/ faddere Peder Christensen Gaardmand, Lards Olesen /:Farbroder, ugift:/, begge fra Ulstrup etc:
s. 124 
Hansen, Mads Fæstegårdmand i Ulstrup (I19180)
 
187 1734, Dom: Invoc: /:d 14 Martij:/
Ole ægteföed i Schielbye af Lards Olesen og Dorthe Niels Daatter Gaardfolk, baaren til Daaben af Madm: Barbara _______ /:som er til Degnens:/ Faddere Niels Madsen /:Moderens Stiffader:/ Gaardmand i Gunderslöflille, Mads Olesen Skiötte på Nesbyeholm, Peder Olesen Staldkarl ibid: /:begge Farbrödre:/ Magrete Niels Lardsens Gaardmands Hustruue i Schielbye.
s. 127 
Larsen, Ole (I19200)
 
188 1734, Fest: Trin:
Mathes Olufs og Bodil Rasmusd:
opslag 95 
Familie (F5905)
 
189 1735, Dom: 19 post Trin: /:d 16 Oct:/
Peder ægteföed i Reinstrup af Niels Pedersen og Charlotta MadsDaatter Gaardfolck, baaren til Daaben af Mette Ole Nielsens Skræders Hustrue fra Höybierg, faddere Peder Christensen fra Ulstrup, Anders Hansen Lund Gaardmand i Reinstrup, Peder Pedersen Huusmand ibidem, Cathrine Christopher Jensens Gaardmands Hustrue ibd:
s. 183 
Nielsen, Peder (I19062)
 
190 1735, Septuages:
Döbt Matths Jægers Datter, Lisbeth, Jeppe Skyttes Hustrue bar hende, Faddere Conrad Skrædder, Anders Skomager, Rasmus Peders, Christen Matthsóns Hustrue,
Ane Jensis. s. 5 
Madsdatter, Lisbeth Barnløs (I19071)
 
191 1736, Dom: 2 Adv: /:d 9 Dec:/
Oluf ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anne Jensdaatter Gaardfolk, baaren til Daabens Confirmation af Bodild Mads Olesens Skÿttes Hustrue i Engelstoft i Nesbye Sogn, Faddere ermelte Mads Olesen Skÿtte, Hans Olesen /:begge Farbrödre:/, Morten Jensen Gaardmand i Ulstrup, Johanne Anders Christophersen og Magrete Jacob Larsens begge Gaardmænds Hustruer ibid:
s. 134 
Pedersen, Oluf (I19190)
 
192 1737, Cantat
Döbt Matths Skyttes Daatter, Kirsten, mad: Klockeros bar hende, Faddere Peder Olufss S__s Olufss, Rasmus Olufss, Clemen Jenss, Ellen Nielsis.
s. 5 
Madsdatter, Kirsten Barnløs (I19072)
 
193 1737, Dom: 10 post Trin: /:d 25 Aug:/
Niels ægteföed i Schielbye af Lards Olesen og Dorthe Niels Daatter /:Inderster hos Gaardmand Hans Jensen:/ baaren til Daaben af Anne Berthes Daatter en Enke /:Mormoder:/ Faddere Peder Olesen /:Farbroder:/ Gaardmand i Ulstrup, Hans Jensen Gaardmand i Schielbye, Jens Larsen /cogn: Möller:/, Inderste ibid: /:Farbroder:/, Karen Manderup Smids Huustrue ibid:
s. 136 
Larsen, Niels (I19201)
 
194 1738, Dom: Cantate /:d 27 April:/
Karen et spædt Barn fra Ulstrup ægteföed af Peder Olesen og Anne Jens Daatter Gaardfolk, effter nogle dages Svaghed döde omsider gammel omtrent 2 maaneder.
s. 400 
Pedersdatter, Karen Barnløs (I19191)
 
195 1738, Dom: Invocavit: /:d 23 Febr:/
Karen ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anne JensDaatter Gaardfolk, baaren til Daaben af Magrete Jacob Larsens Gaardmands Hustrue ibid: Faddere Mads Olesen Skÿtte i Engelstofte Huus i Nesbye Sogn, Hans Olesen Gaardmand i Ulstrup, Rasmus Olesen ugifft tienende i Ulstrup /:alle 3 Farbrödre:/
s. 136 
Pedersdatter, Karen Barnløs (I19191)
 
196 1739, d 9 Martij
Bo? ægteföed i Ulstrup af Hans Olesen og Maren MadsDaatter Gaardfolck baaren til Daaben af Ellen Peder Christensens Gaardmands Huustrue ibid: Faddere Andræas Boesen Inderste i Schielbye, Lars Olesen Gaardmand ibid: /:Farbroder:/ og hans Huustrue Dorethe Niels Daatter.
s. 130 
Hansen, Boe Husmand og klokker i Tyvelse (I19181)
 
197 1739, Dom: 12 post Trin:/:d 16 Aug::/
Anne ægteföed i Ulstrup af Hans Olesen og Maren Madsdaatter Gaardfolck, baaren til Daaben af Anne Madsdaatter ugift /:Moster:/, Peder Olesen /:Farbroder:/, Peder Christensen /:begge Gaardmænd:/, Rasmus Olesen ugift /:Farbroder:/, Anne Peder Olesens Gaardmands Hustrue, Anne Marcus Hansens Huusmands Hustrue begge fra Ulstrup.
s. 139 
Hansdatter, Anne (I19182)
 
198 1739, Dom: 22 p Trinit:
Ægteviede Jacob Oelsen og Kirsten Jacobsdatter.
s. 150 
Familie (F5935)
 
199 1739, Dom: Palmarum /:d 22 Martij:/
Jens ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anne JensDaatter Gaardfolk, baaren ti Daaben af Anne MadsDaatter /:ugifft tienendis hendes stiffader Peder Christensen ibid:/ Fadderne ermelte Peder Christensen, Anders Christophersen, Hans Olesen /:Farbroder:/ alle 3 Gaardmænd og Birgitte Morten Jensens Gaardmands Hustrue alle fra Ulstrup.
s. 138 
Pedersen, Jens (I19192)
 
200 1740, Dom: 4 post Pasch: /:d 15 Maij:/
Lards Olesen Inderste her i Schielbye, hvor han först havde faaed Gaard, men det varede ikke lenge, effter et par Aars forlöb blef han igien formedelst Oeconomie sat fra Gaarden, siden den tiid blev han Land=Soldat, og med sin Huustrue var Inderster her i Schielbye, hvor hand til sidst blef kraftigt af colique /:som hand ellers jefnligen havde været incommoderet:/ angreben, saa at hand döde dagen der effter, gammel nogle og tredive aar.
s. 405 
Olufsen, Lars Fæstegårdmand, landsoldat og indsidder (I19198)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 553» Næste»