Notater


Match 201 til 250 fra 18,194

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 364» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1767, D. Invocavit
Döbt Andreas Smeds Datter Kisten, baaren af Elisabeth Smeds, Fadd. Anthon Smed, Hans Christensen, Peder Brun, Bodil Madses og Bodil Jacobs.
s. 16 
Andreasdatter, Kirsten (I19084)
 
202 1768, 19 p Trin.
Döbt Andreas Smeds Datter Karen, baaren af Elisabeth Smeds, Fadd: Jochum Möller, Anthon Smed, Ole Dyrelund og Inger Hanses.
s. 16 
Andreasdatter, Karen (I19087)
 
203 1769 Lards Stephensen nu gaardmand i Engelstofte
Karen JeppesDatter _ Pige i Skielbye
Trolovede Febr. 2de Pentecoste d. 15 Maij
Forlover=Mænd var Stephen Olsen Gaardmand i Engelstofte og Mads Pedersen Gaardmand i Ulstrup.
Brudeviede Dom: 21 Trin d. 15 Oct. 
Familie F5894
 
204 1770 (S) Invoca: Lars Stephensens Datter Maren baaren af Karen Oles Fadd: Stephen Olsen og Søn. Anders Clemensen og Inger Hanses.
 
Larsdatter, Maren (I19015)
 
205 1771, 14 p. Trin:
Döbt Anders Smeds Datter Karen, baaren af Madame Lange, Fadd: Sr Witthuusen, Möller Frid. ___ og Christen Ladefoged.
s. 17 
Andreasdatter, Karen (I19088)
 
206 1771, Cantate
Anders Smeds Datter Karen 2 1/2 aar gl:
s. 67 
Andreasdatter, Karen (I19087)
 
207 1771, Dom: Quasimodog: d 7 April
Bodel Cathrine Egteföed i Ulstrup af Mads Pedersen og Hustrue Gaardfolk, [Baaren til Daaben] af Karen Peders Daatter ugift tienende paa Bavelse, faddere Sören _______, Jens Nielsen begge Gaardmænd i Ulstrup.
s. 205 
Madsdatter, Bodel Cathrine (I19186)
 
208 1773 3p. Epiph: Lars Stephensens Søn Jeppe baaren af Inger StephensDatter Fadd: Peder Ibsen, Mads Stephensen, Stephen Olsen og Maren Peders.
 
Larsen, Jeppe Gårdmand i Åsø (I19016)
 
209 1773 den 18 May fødte Svend Nielsens Hustru i Slangerup en Søn døbt den 23 May 6te søndag efter .. og blev i Daaben kaldt Niels Peter. Baaret til Daaben af Sr. Niels Riis? .... faddere Philip Marcussen (hattemager), Anders Olsen (skomager) og Jomfru Hansen, alle af Slangerup.
Opslag 326 dfs 
Svendsen, Niels Peder Pottemager (I5114)
 
210 1773, Dom: 18 p Trin:
Blev Gaardmand Jacob Olsen i Vinderup og Johanne Michels Datter ægteviede.
Forloverne for dette Ægteskab var som ved forlovelsen Gaardmand Anders Povelsen i Glumsöe og Niels Jensen i Vinderup.
 
Familie F5936
 
211 1773, Dom: Reminise
Döbt Anders Smeds Datter Maren baaren af Kirstine Peders fra Haldager Lille, Fadd: Anthoni Smed, Lars Poulsen, Rasmus Larsen og Maren Jensen.
s. 18 
Andreasdatter, Maren Barnløs (I19089)
 
212 1774, Dom: p Fest: Nov. Ann:
[Peder] egteföed i Ulstrup af Mads Pedersen og Hustrue Gaardfolk, Baaren til Daaben af Jacob Olesen i Vinderup hans Hustrue, faddere Christen Olesen og Hans Sörensen begge Gaardmænd i Ulstrup.
s. 209 
Madsen, Peder Fæstegårdmand i Ulstrup (I19187)
 
213 1775 22 p. Trin. Lars Stephensens Søn Hans baaren af Magrete Christens fra Ringsteds Torv. Fadd: Stephen Olsen, Anders Clemensen og Ole Mortensen og Maren Peders.
 
Larsen, Hans (I19017)
 
214 1776 Quasimodog. Stephen Olsen 58 aar gl.
 
Olufsen, Stephen Fæsteaardmand i Engelstofte (I18880)
 
215 1776, 2 Advent Mads Stephensen og Anne Jörgensdatter s. 64 Familie F5898
 
216 1777, 23 p Trin:
Niels Andersen og Inger Stephens Datter
Caut: Lars og Mads Stephensönner 
Familie F5897
 
217 1777, fredag d 26de Septbr
blev Gaardmand og Skovfoged Jacob Olsen i Vinderup begravet 63 aar 4 maaneder og 2 dage gl.
s. 182 
Olufsen, Jacob Fæstegårdmand og skovfoged i Vinderup (I19206)
 
218 1778 2: Advent Lars Stephensens Datter Lisbeth baaren af Maren Peders Fadd: Mads Stephensen, Niels Andersen, Maren Christens og Catrine StephensDatter.
 
Larsdatter, Lisbeth (I19018)
 
219 1778, d 3. April
Andreas Schultz 54 Aar gl.
s. 68 
Schults, Andreas Zacharias Smed i Næsby (I19077)
 
220 1778, Dom: 1_ Trin d 20 Sept: Mads Pedersen en Gaardmand i Ulstrup, var föd og döde af Vattersot i samme gaar, havde levet over 20 Aar i Ægteskab og efterlod sig en Sörgende Enke med 4 Börn, hans alder var noget over 48 Aar.
S. 461 
Pedersen, Mads Fæstegårdmand i Ulstrup (I18986)
 
221 1779 7 p. Trin: Carl Johansens Søn Anders baaren af Jomfr: Wittuusen. Fadd: Femøe, Jens Jensen, Lars Nielsen og Jomfr: (Haij).
 
Carlsen, Anders Smed i Glumsø (I19068)
 
222 1780 20 p. Trin. Lars Stephensens Datter Anne baaren af Karen StephensDatter. Fadd: Mads Stephensen, Peder Ibsen, Christian Martini og Ellen StephensDatter.
 
Larsdatter, Anne (I19019)
 
223 1782: Lars Stephensen og Karen JensDatter 26 p. Trin Familie F5895
 
224 1783 17 p. Trin: Lars Stephensens Datter Karen baaren af Magrete JensDatter. Fadd: Peder Christensen, Christen Pedersen og Peder Stephensen.
 
Larsdatter, Karen (I19023)
 
225 1783, 13 p Trin
1783, 23 p Trin
Anders Larsen Klingenberg og Karen StephensD:
Caut: Lars og Mads Stephensönner 
Familie F5899
 
226 1783, 2 Pentecost
Smeden Andreas Schultsis Datter Maren 10 1/4 Aar gl.
s. 69 
Andreasdatter, Maren Barnløs (I19089)
 
227 1783, d: 13 Juni
blev Enkemanden og Grov Smed Carl Johansen i Nesbye ved Nesbyeholmog Pigen Ellen Rasmus Datter her af Byen uden foregaaende Trolovelse Copulerede efter Kongel: Bevilling af 23 April d:a: og at intet efter Loven strider mod Deres Ægteskab der for Caverer
Henrik Vendt MuurMæster i Nesbye og Jens Ri___ Smed her i ByenJens Willumsen
s. 432 
Familie F5907
 
228 1784 2 p. Trin: Smeden Carl Johansens søn Rasmus baaren af _ Andreas Mourits Kone. Fadd: Peder Jensen, Peder Ibsen, _ _ og Karen Larses.
 
Carlsen, Rasmus Grovsmed og husfæster i Næsby (I19091)
 
229 1784, d 26de Febr:
1784, Ni_ [efter Lætare]
Jens Hansen og Ellen Stephens Datter
Caut: Hans Christensen og Lars Stephensen 
Familie F5900
 
230 1784, Ditto dato [Trnitatis] Jens Hansens Dödfödte Datter. Jensdatter, Dødfødt Pige (I19047)
 
231 1784: Fred: d: 14 Maij. copulered David Jochum Stoltze og Maria Kirstine Winther hiemme i Huuset, uden forudgaaende Trolovelse og Lysning af Prædike=Stoelen, ifølge de, Dem Allernaadigste Meddeelte Tilladelse af 31 Martz 1784.
Opslag 151 
Familie F500008
 
232 1785 3 p. adv. Lars Stephensens Søn Jens baaren af Anne Larses fra Wrangstrup. Fadd: Anders Clemensen, Christopher Andersen, Anne Madses og Maren Peders.
 
Larsen, Jens Barnløs (I19024)
 
233 1787 Exaudi Carl Johansens Søn Johan baaren af Maren Ebbesens Datter. Fadd: Wendt Jørgen, _ Mads Andersen, Peder Jensen.
 
Carlsen, Johan Ugift, Barnløs (I19092)
 
234 1788, 12 Sönd: efter Trinit:
Lars Stephans: en Sön Rasmus baaren af Sidse Peders Datter. Faddere Anders Clements:, Mads Stephans:
 
Larsen, Rasmus Gårdmand i Ulstrup (I19025)
 
235 1788, d 16de Junii Anders Larsen Klingenbergs Hustrue 33 Aar. Opslag 68 Stephensdatter, Karen Tvilling (I18907)
 
236 1790 2 Sept _. Lars Stephensens Datter Marie baaren af Ane Madses. Fadderne Christopher Rasmus, Mads Clemens og _ _, Peder Christens Kone.
 
Larsdatter, Marie (I19026)
 
237 1790, 3 p Adv
Carl Smeds Sön Hans baaren af Rasmus Smeds Kone i Hallager. Faddere Hukkeren Peder Jenss:, Mads Clemenss:, Christian Holm.
s. 25 
Carlsen, Hans Barnløs (I19093)
 
238 1792, Dom 24 p Trinit: Lars Stephensens Datter Kirsten baaren af Dorthe _es ___ fra Vrangstrup. Faddere Peder Stephens:, Ole Stephens:, Jeppe Lars: og Snidkerens Kone. s. 26
 
Larsdatter, Kirsten (I19027)
 
239 1793, 3 Sönd eft Paaske
Carl Smeds Sön Hans baaren af Skyttens Kone. Faddere Huggeren Peder Jensen, Henrich Venth og Mads Clemmentsens Kone.
s. 27 
Carlsen, Hans Smed og boelsmand i Vrangstrup (I19094)
 
240 1793, Dom 10p Trinit Lotte Christians 86 aar.
S. 69 
Madsdatter, Charlotta Helena (I18988)
 
241 1795 2den Pindse Dag hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Datter til Daaben kaldet Karen. Fadderne: Peder Søndergaard, Niels Knusen, Jehanne Krahg i Møllen, Anne Pølsmark, Anne Jensdatter, Karen Limbert bar. [Tim 1774-1815, fol. 45]

1801 Thim Østre Sogn, Nordre Deel: Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Adser Pedersen 40 Aar, hans Kone Maren Povelsdatter 41 Aar samt hans Børn: Mette Kirstine Adsersdatter 15 Aar, Povel Adsersen 10 Aar, Peder Adsersen 8 og Karren Adsersdatter 6 Aar. [FT-1801 Tim]

1810 [Den 29 April] 1ste Søndag efter Paaske blev her i Thorsted Kirke confirmeret […] Nr. 6 Karen Adsers Datter fra Pølsmark i Thiim. [Thorsted 1788-1815, fol. 167]

1821 Født den 11te Nov: Chrisetn Jensen. Døbt i Hjeme d 12te Nov:, i Kirken d: 30te Dec: Moderen Karen Adsersdatter. Fadderne vare Christian Peters Hustru Anne Marie fra Pølsmark i Thiim, Jens Løstbæk og Hustru, Clemen Løstbæk og Hustru. Alm. jævn. Pag 56 L: P: 1821 No 2. Uægte Barn, til Barnefader blev i trende Vidners Overværelse udlagt Oxehandler Jens Andersen fra Holsteen. [Thorsted 1816-1831, fol. 3]

1834 Søndre Staby, Brink, en Gaard: Gaardmand Jacob Andersen 32 Aar, hans Kone Karen Adsersdatter 39 Aar, samt deres Børn: Christen Jacobsen 13 Aar, Andreas Jacobsen 10 Aar, Maren Jacobsdatter 8 Aar, Poul Jacobsen 5 Aar og Mette Marie Jacobsdatter 2 Aar. [FT-1834 Staby]

1840 (Staby), Staby, Brink, en Gaard: Gaardmand Jakob Andersen 38 Aar, hans Kone Karen Adsersdatter 46 Aar samt deres Børn: Andreas Jakobsen 16 Aar, Maren Jakobsen 13 Aar, Poul Jakobsen 11 Aar, Mette Marie Jakobsen 8 Aar og Anders Jakobsen 5 Aar. [FT-1840 Staby]

1845 (Staby), Sønder Staby, Brink en Gaard: Gaardmand Jacob Andersen 43 Aar og hans Kone Karen Adsersdatter 51 Aar; begge født i Tim Sogn. Deres Børn, alle født i Staby Sogn: Poul Jacobsen 21 Aar, Mette Marie Jacobsen 13 Aar og Anders Jacobsen 10 Aar. [FT-1844 Staby]

1864 Død 4 Juni, begr. 11 Juni, Karen Adsersdatter, Gaardmand Jakob Andersens Hustru i Brink, hvor hun er død, født i Pølsmark i Thim. [Staby AO-185]

Kilde http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Adserdatter, Karen (I274)
 
242 1795, 1ste S efter Paaske Dorthe Jens Knuds 70 Aar. s. 70 Hansdatter, Dorthe (I19022)
 
243 1797, Midfaste Söndag
Lars Stephensens Datter Dorthe baaren af Henrich Postens Hustrue. Faddere
Frederich Pedersen, Jens Hansen, Niels Andersen, Smeden og Peder Stephens: Kone. 
Larsdatter, Dorthe (I19029)
 
244 1798 28de October født d. 22 ditto. Peder Sognefogeden Lars Stephensens Søn her i Næsbye. Baaren af Gmd: Peder Ibsens Hustru ibid: Fadderne være: Peder Stephensen, Niels Andersen, Jens Hansen, Lisbeth Larsdatter alle her i Næsbye.
 
Larsen, Peder Barnløs (I19030)
 
245 17the February død Rytter Lindbergs datter Margrethe 16aar gammel, død af 3de. dages feber, som blev lagt i Rytter Jorden. Opslag 135 Christiansdatter, Margrethe barnløs (I1376)
 
246 18 p trinit. Niels Hendrichsen Boserup 1 Dreng Peder hjemmedøbt baaret til Daabs confirmation af en pige i Braabye.
Opslag 35 dfs 
Hendrichsen, Peder (I2454)
 
247 1800, Sept 22de Peder Andersen Gaardmand i Aaside og Sognefoged i Snesere Sogn. Druknet i Bögitze
Söe - gl. 39 Aar 
Andersen, Peder Sognefoged (I3167)
 
248 1805: boende i Huset nr. 17, Næsbye Familie F5875
 
249 1812, d 21 Decem. Blev Indsidder Anders Jensen Ulstrup, 70 Aar - begravet.
s. 119
Alder passer ikke, så måske er det en anden Anders Jensen. 
Jensen, Anders Fæstegårdmand i Ulstrup (I19188)
 
250 1817 Søndagen den 17 marts hjemmedøbt. Daaben konfirmeret i Kirken kristihimmelfartsdag den 23 Maj.
Indsidder Paul Andersen og Hustru Catrine Pedersdatter i Engelstofte.
Gaardmand Christen Jacobsens Kone Karen Pedersdatter i Engelstofte bar Baarnet.
Gmd. Jens Christoffersen, Hmd. Christen Pedersen, Hmd. Christen Rasmussen alle ibid.
Christen Andersen i Glumsø?
Opslag 66 
Povelsdatter, Karen (I55)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 364» Næste»