Notater


Match 201 til 250 fra 27,642

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 553» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 1740, Dom: Trint: /:d 12 Junij:/
Karen ægteföed i Schielbye af Lards Olesen og Dorthe Niels Daater Inderster, baaret til Daaben af Anna Berthels Daatter i Gunderslöf Hospital /:Mormoder:/, Faddere Ole Larsen Huusmand i Schielbye /:Morbroder:/, Rasmus Olesen /:Farbroder:/ Berthel Nielsen /:Morbroder:/ ugifft og Peder Olesen Gaardmands Huustrue i Ulstrup. Barnets Fader döde meget hastigt og blef begravet d 15 Maij.
s. 141 
Larsdatter, Karen (I19202)
 
202 1741, Dom: Septuag: /:d 27 Janv:/
Mads ægteföed i Reinstrup af Niels Pedersen og Charlotta MadsDaatter Gaardfolck, baaret til Daaben af Anne Anders Nielsens Gaardmands Hustrue ibid, faddere Jens Hansen Gaardmand i Gunderslöflille, Niels Christophersen Huusmand i Reinstrup, Anders Hansen Gaardmand ibid:
s. 192 
Nielsen, Mads (I19064)
 
203 1741, Judic
Matths Skyttes Daatter, Lisbeth, 7 aar. s. 63 
Madsdatter, Lisbeth Barnløs (I19071)
 
204 1741, Lætare
Döbt Matths Skyttes Sön, Oluf, Karen Rasmusd: bar ham, Faddere Jep Skytte, Rasmus Peders, Christen Ols, Ane Andersis, Bodild Danielsis.
s. 6 
Madsen, Oluf Barnløs (I19073)
 
205 1742
Stephen Olufsen gaardmand i Engelstofte og Anna Madsdatter en Pige i Ulstrup
Trolofelse Dom. 11. p. Trinit: d. 26 aug.
Brudevielse Dom 25 p. Trin: d. 11. nov.
opslag 297 
Familie (F5869)
 
206 1742, 23 Trin
Matths Skyttes Daatter, Lisbeth, 26 uger.
opslag 64 
Madsdatter, Elisabeth Barnløs (I19074)
 
207 1742, Festo Assens
Döbt Matths Skyttes Daatter, Elisabith, Peder Olufsóns Hustrue af Vinderup bar hende, Faddere Jep Skytte, Henrich Smid, Christopher Smid, Bodild Daniels Daatter, Maren Marqvars.
s. 7 
Madsdatter, Elisabeth Barnløs (I19074)
 
208 1743 Domn. 20 Trin Døbt Stephen Olsens Søn Lauritz, Ba_ Mattses bar ham. Faddere Mattes Skytte, Peder Olsen, Hans Olsen.
opslag 8 
Stephensen, Lauritz Fæstegårdmand i Engelstofte, Bondefoged og Sognefoged i Næsby (I18903)
 
209 1743, Domn: 13 Trinit
Döbt Matths Skyttes Daatter, Kirsten, Admiralinde Suhms bar hende, Faddere Jep Skyttes, Rasmus Peders, Jens Olufss, Karen Klockers, Marete Johannis.
s. 7 
Madsdatter, Kirsten (I19075)
 
210 1744, Fest: Mich: /:d28 Sept:/
Lards et spædt Barn fra Ulstrup ægteföed af Peder Olesen og Anna Jens Daatter Gaardfolk, efter nogle Dages sÿgdom döde omsider gammel omtrent 3 maaneder.
s. 410 
Pedersen, Lards Tvilling, Barnløs (I19193)
 
211 1744, Fest: Visitationes /:d 2 Julij:/
Lards og Karen tvillinger ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anna JensDaatter Gaardfolk, Sönnen blev baaret til Daaben af Maren Mortens Möllers i Stridmölle i Bafvelse Sogn, Datteren blev af Bodild Mads Olesens i Engelstofte, Fadder Peder Christensen, Hans Olesen begge Gaardmand i Ulstrup, Hans Christian Gaardmand i Trælöse, Andreas Boesen Inderste i Schielbye, Mette Lards Thagesen, Birgitte Morten Jensens begge Gaardmands Huustruer i Ulstrup.
s. 151 
Pedersen, Lards Tvilling, Barnløs (I19193)
 
212 1744, Fest: Visitationes /:d 2 Julij:/
Lards og Karen tvillinger ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anna JensDaatter Gaardfolk, Sönnen blev baaret til Daaben af Maren Mortens Möllers i Stridmölle i Bafvelse Sogn, Datteren blev af Bodild Mads Olesens i Engelstofte, Fadder Peder Christensen, Hans Olesen begge Gaardmand i Ulstrup, Hans Christian Gaardmand i Trælöse, Andreas Boesen Inderste i Schielbye, Mette Lards Thagesen, Birgitte Morten Jensens begge Gaardmands Huustruer i Ulstrup.
s. 151 
Pedersdatter, Karen Tvilling (I19194)
 
213 1746
Gaardfolk Gyrstinge
Dom Johan Eliasen og Sidse Jensdatter ?? kaldet Claus nom Claus resten er ulæseligt.
Opslag 128 dfs

Han burde være født i 1745, men i folketællingerne angives han til at være fra 1742, og da han dør i 1819, er han 76 år og altså født omkring 1743.
Måske var han bare nogle år gammel, inden han kom i kirken? 
Johansen, Claus (I137)
 
214 1746 Dom Remi Døbt Stephan Olsens Datter Ingeborg Marius _ Hustrue bar hende. Faddere _ Madsens, Anders Madsen, Niels _, Bodil Madsen.
opslag 9 
Stephensdatter, Ingeborg (I18904)
 
215 1746, Dom Invocavit
Döbt Jacob Oels Datter af Vinderup Inger. Madme Laersen paa Bavilse bar det.
Faddere. Sr Busch paa Gaarden, Skovfogeden i Glumsöe, Ole ___ s. 131 
Jacobsdatter, Inger (I19209)
 
216 1747 kadet, 1757 for slet opførsel dømt til musketer ved nordjyske infanteriregiment, 1758 fænrik reformé, 1762 sekondløjtnant ved husarerne, 1764 afsked, 1765 sekondløjtnant ved langelandske infanteriregiment, 1767 forsat til dronningens livregiment, 1769 til 4 jyske nationale bataljon, 1773 indlemmet i jyske gevorbne infanteriregiment, men 1775 overført til holstenske infanteriregiment, 1778 sat á la suite. 1779 forsat til mønske infanteriregiment, afsked 1782, toldkontrollør i Kolding.
https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I93158&tree=2 
Mund, Frederik Carl Sekondløjtnand, Tolkontrollør i Kolding (I21931)
 
217 1747, 3. Fer
Döbt Jens Knudsens Sön Anders, Karen Andersdt bar ham, Faddere Anders Hansen, Povel Christians, Christopher Smed, Anna Bangs, Karen Hendrieks.
 
Jensen, Anders Fæstegårdmand i Ulstrup (I19188)
 
218 1747, Den Almindelige Bede Dag /:d 28 Apr:/
Jens ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anne JensDaatter Gaardfolk, baaret til Daaben af Anders Pedersens Gaardmand Hustrue i Schielbye, Fadder Jacob Olesen Gaardmand i Winderup og Rasmus Olesen Gaardmand i Glumsöe /:begge Farbrödre:/ Anders Larsen Gaardmand i Ulstrup, Maren Hans Olesens, Karen Peder Gregersens begge Gaardmands Huustrue i Ulstrup.
s. 158 
Pedersen, Niels Fæstegårdmand (I19195)
 
219 1748, 4de Domin post Epiph
Döbt Mads Skiötis Daatter Elisabeth, Maren Larses bar hende bar hende. Fadere Jens Ladefoged, Jürgen Mortensen, Jacob Olsen, Maren Jeppes og Christen Madsen, _______ .
s. 8 
Madsdatter, Elisabeth (I19076)
 
220 1749 Torsdagen d. 10de April trolovede Povel Christensen og Anna Bertelsdatter i Aarberg. Dom: 1ma p Fest. Trinit - d. 8 Junij - copulerede ieg Povel Christensen og Anna Bertelsdatter fra Aarberg.
1750 Den 7 Sept blev Povel Christensens Barn i Viin-Kielder publice døbt Nafnlig Mette Marie. Min kone bar det og Sara Gamˉelbye gik os hende. Bertel Aarberg, Niels Sørup og Anders Aarberg vare Mands-fadere.
1751 Den 11te Julij blev Povel Viin-Kielders Barn ført til Kirchen og publice læst over ellers blev det døbt hiemˉe d 6te Julij og Kaldet Christen. Publice vare fadere: Min kone bar det og Jens Jensens Kone gik hos hen-de, Mands fadere. Niels Sørup, Bertel Aarberg og Niels Belsingaard.
1751 Den 19de Augusti blev Povel Viinkielders liden Drengebarn Christen begravet som blev omkommen hos […] ætat. 6 Uger.
1752 Den 5 Septbr blev Povel Viin-Kielders Barn hiemˉe døbt og kaldet Chresten.
Den 24 hujes blev den ført til Kirken og Publice læst over af Velærværdige Hr Theodofius Mohr i Nør Omme. Fadere der til vare: Povel Viin-Kielders Syster Johanne bar Barnet, Søren Knudsens Hustru Sara, og Chresten Christensen Hustrue Kiersten.ands Fadere Bertel Aarberg og Niels Søerup.
1754 Den 4de Søndag i Advent blev Povel Viinkielders Barn Publice døbt og blev kaldet Maren. Maren KnudsDaatter bar Barnet. Fadere vare Karen Bunnesgaard og Chiersten ErichsDaatter af Lysbech. Mands Fadere Lars Lysbech og Søren Gamˉelbye.
1756 Den 12 Julij blev Povel Viinkielders Drenge Barn Chresten begravet ætat. 3 Aar 10 Maaneder 8 Dage.
1756 Den 29 Novbr blev Povel Viinkielders Barn hiemmedøbt og blev kaldet Anna og den 3 Decbr, som var 2 Søndag i Advent, blev det ført til Kirke og Publice læst over. Min Kone bar Barnet. Fadere vare Søren Gammelbyes Huustrue Sara og Chresten Skræders Huustrue Mette. Mænds Fadere vare Bertel Aarberg og Anders Bunnesgaard.
1759 Den 1 April, som var 5 Søndag i Faste blev Povel Viinkielders Drenge Barn publice døbt og blev kaldet Anders. Johanne JensDaatter af Thiim Sogn bar Barnet. Faderne vare Anders Bunnesgaards Huustrue Karen og Chresten af Riistofte hs Huustrue Mette, Mænds Fadere vare Søren Gammelbye og Anders Bunnesgaard.
1762 Den 24 Junij som var Sant Hansdag blef Povel Vinkielders drengbarn publice døbt og blef kaldet Bertel. Mette Kierstine af Bundsgaard bar Barnet. Fadere vare Jens Gedals Huustru Kiersten, og Chresten Chrestensens Huustru Mette af Riistofte. Mands fadere var Bertel Aarberg og Jep Gindtberg.
1765 Den 29de Sept: som var Michelsdag, blev Povel Viinkiælders Drengebarn publice døbt og kaldet Christen. Min Kone bar Barnet. Faderne vare Gravers Lystbeks Hustru og Christen Christensens Hustru ibm. Mænds Fadere vare Gravers Lystbek og Peder Bertelsen. [Thorsted AO-58]
1769 Den 19de Martii blev Povel Viinkiælders Daatter Mette Marie begravet ætat: 19 Aar 6 Maaneder.
Den 21de Maj blev Povel Viinkiælders Søn Christen begravet ætat: 3 Aar 4 Maaneder og 3 uger.

FT 1787 Torsted, Bondesgaard:
Poul Christensen Mand 64 1723 Gift hosbonde fæstegaardmand
Anna Bertelsdatter Kvinde 65 1722 Gift madmoder
Johanne Andersdatter Kvinde 15 1772 Ugift pige avlet uden ægteskab
Anna Sørensdatter Kvinde 6 1781 Ugift pige avlet uden ægteskab
Peder Poulsen Mand 14 1773 Ugift dreng

FT 1801 Torsted, Gaarden Bondesgaard:
Berthel Povelsen Mand 37 1764 Gift Huusbonde Bonde og gaardbeboer
Johanne Andersdatter Kvinde 53 1748 Gift Hans kone
Christen Jacobsen Mand 23 1778 Ugift Tjenestefolk Landrecrut
Ane Henrichsdatter Kvinde 21 1780 Ugift Tjenestefolk
Cathrine Magrethe Johansdatter Kvinde 13 1788 Ugift Tjenestefolk
Povel Christensen Mand 78 1723 Enke(mand) Huusbondens fader Aftægtsmand
Maren Madsdatter Kvinde 68 1733 Enke(mand) Inderste og lever af aftægt af gaarden Arberg 
Familie (F99)
 
221 1749, Dom: 12 p: Trin /:d 24 Aug:/
Inger ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anne Jens Daatter Gaardfolk, baaret til Daaben af Maren Peders Daatter ugifft og hiemme hos Peder Christensen ibid: Faddere Maren Lards Simonsens Gaardmands Hustrue i Trælöse etc:
s. 161 
Pedersdatter, Inger (I19196)
 
222 1752 2de Søndag i Fasten
Stephan Olsens Datter Catharina, Jacob Olsens Hustru i Winderup bar hende. Faddere: Christen Madsen, Peder Christensen, Morten Christophersen og Bodil Madsen.
opslag 11 
Stephensdatter, Catharina Barnløs (I18905)
 
223 1752, 1ste Trinit:
Stephan Olsens Datter gl 13 uger
 
Stephensdatter, Catharina Barnløs (I18905)
 
224 1753 20 i Trinit Stephan Olsens Datter Catharina, smedens Kone i Tyvelse bar hende. Faddere Hans Mogensen, Christen Madsen, Ole Vernersen og Bodil Madses.
opslag 11 
Stephensdatter, Catharina (I18906)
 
225 1754 Dend 22 Decembr: som var den 4de Søndag i Advent blev Povel Wiinkielders Barn Publicedøbt, og blev kaldet Maren. Maren Knudsdatter bar Barnet. Faddere vare Karen Bunnesgaard og Kiersten Erichs Datter af Lysbech. Mandsfaddere Lars Lysbech og Søren Gammelbye.

1787 Thim Øster Sogn, Pølsmarch: Gaardbeboer Adser Pedersen 29 Aar, hans kone Maren Povelsdatter 30 Aar og hans Datter Methe 2 Aar. [TF-1787 Tim]

1801 Thim østre Sogn, nordre Deel: Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Adser Pedersen 40 Aar, hans Kone Maren Povelsdatter 41 Aar samt hans Børn: Mette Kirstine Adsersdatter 15 Aar, Povel Adsersen 10 Aar, Peder Adsersen 8 og Karren Adsersdatter 6 Aar. [FT-1801 Tim]

1829 Død 28de Octob, begr. 8de Novemb. Maren Povlsdatter, Aftægtskone i Pølsmark, 77 Aar. [Tim 1826-1851, fol. 181]
 
Povelsdatter, Maren (I262)
 
226 1754, Dom: 17 p Trin:
Brudeviede [Hans Olsen] Gaardmand i Ulstrup, Karen Pedersdatter en Pige ibd
Trolofvede [d 4 Julij] Forloffs mændene Peder Christensen Brudens Far og Peder Hansen begge Gaardmænd i Ulstrup.
s. 149 
Familie (F5938)
 
227 1755, 9de p:T:
Andreas Zachariasen Shultz og Anna Madsdt.
opslag 96 
Familie (F5906)
 
228 1756
Christian Christensen Gaardmand i Ulstrup
Charlotta Hellena Mads Daatter, (hvis) forrige Mand for mange Aar _____ bortrömt, men hinde igien effter Tamperrettens dom tilladt at begifde sig i Ægteskab.
Trolovede d 6 Oct ___ ___ Maaneds Prædiken, Forlofs møndene være Hans Olesen og Peder Clausen begge Gaardmæn i Ulstrup.
Brudeviede Dom: 2 Adv: d 5 Dec:
s. 194 
Familie (F5903)
 
229 1756 8de p Trin Stephan Olsens tvende børn Peder baaren af Maren Clausis fra Ulstrup og Karen baaren af Maren VernersDatter. Faddere, Mads Olsen, Christen Madsen, Peder Christensen, Nicolaijs, _ ChristensDt, Hans (Skalfis) og Karen Clemensdt og Maria Clemensdt
opslag 13 
Stephensdatter, Karen Tvilling (I18907)
 
230 1756 8de p Trin Stephan Olsens tvende børn Peder baaren af Maren Clausis fra Ulstrup og Karen baaren af Maren VernersDatter. Faddere, Mads Olsen, Christen Madsen, Peder Christensen, Nicolaijs, _ ChristensDt, Hans (Skalfis) og Karen Clemensdt og Maria Clemensdt
opslag 13 
Stephensen, Peder Tvilling, Barnløs (I19004)
 
231 1756, d 18de p.T.
Döbt Smeden Andreas Shulsis Daatter, Anna Marie, Johan Muurmesters Daatter i Trælløse bar hende, Johan Muurmester, Mads Olsen, Jacob Olsen, Peder Hansen og Hustrue og Maren Jensis.
s. 12 
Andreasdatter, Anna Marie (I19078)
 
232 1756, D: 23 p: Trin: Jens Knudsens Daater Karen baaren af Anne Hansdt, faddere Anders Hansen, Lars Hansen, Karen Andersis, Mette Bangs og Zissel Christensdt.
s. 6 
Jensdatter, Karen (I19020)
 
233 1756, Dom: 3 p: Pasch/: d 9 Maij/
Peder Christensen en Gaardmand i Ulstrup Ægteföed i Glumsö af Christen Rasmussen og Malene MogensDaatter, kom i hans 30 Aar i Ægteskab med hans nu effterlefvende Encke Elle MogensDaatter, aflede med hende 3 Sönner og 2 Dötre, hvor en Sön og de 2 Dötre endnu lefver, ved en ulyksalig hændelse fuldente hand sine Dage, thi da hand hafde været i Siersted og vilde vide hjem, styrtede Hesten med ham paa hiemveien, da Hesten gik bort, og hand dagen effter blev fundet död paa marken, gammel i sit 63 Aar 
Christensen, Peder Fæstegårdmand i Ulstrup (I18985)
 
234 1756, Dom: 4 p: Trin: /:d 11 Julij:/
Maren ægteföed i Ulstrup af Hans Olesen og Karen Peder Daatter Gaardfok, hiemmedöbt formedelst Svaghed, baaret til Daabens Confirmation af Maren Peder Clausens Gaardmands Hustrue /:Moster:/, faddere ermelte Peder Clausen, Christian Christensen Gaardmand, Ole Hansen ugifft, tiener i Regerup /:Morbroder:/, Kirsten Jens Nielsens Gaardmands Hustrue, Magrete Niels Daatter ugifft begge fra Ulstrup.
s. 182 
Hansdatter, Maren Barnløs (I19216)
 
235 1756, Dom: 9 p: Trin: /:d 15 Aug:/
Maren et Spædt Barn ægteföed i Ulstrup af Hans Olesen og Karen Peders Daatter Gaardfolk, var sÿg fra födselens tid og döde omsider gammel 5 uger.
s. 432 
Hansdatter, Maren Barnløs (I19216)
 
236 1757, d 22de April blev et drengebarn döbt og kaldet Peder. faderen er .... ...gg Henric Gjelf. Moderen Else Andersd: Mad: Meyman bar barnet Hans Møllers hustrue stod hos. Mands faddere vare. Monsr. Krog. Martinus Kerk. bager Kremnitz Gielf, Peder (I3160)
 
237 1757, D: 1ma p: Epiph: Stephan Olsens Sön Peder gl 23 uger Stephensen, Peder Tvilling, Barnløs (I19004)
 
238 1757, Ditto Dato [Dom. 20 p]
Smedens Andreas Shultis Sön Christian gl. 14tia dage.
opslag 66 
Andreasen, Christian Barnløs (I19079)
 
239 1757, Dom: 24 p: Trin:
Anna ægteföed i Ulstrup af Peder Olesen og Anne JensDaater Huusfolk, baaret til Daaben af Karen Hans Olesens Gaardmands Huustrue ibid: Fadder Peder Clausen, Gaardmand Mads Hansen, Ole Pedersen /:Barnets Fullbroder:/ begge ugiffte, Kirsten Jens Nielsens, Margrete Peder Hansen, begge Gaardmænds Huustruer, alle fra Ulstrup.
s. 185 
Pedersdatter, Anna (I19197)
 
240 1757, Domn: 18 p.T.
Döbt Smedens Andreas Shuldsis Sön, Christian, Bodil Madsis bar ham, Faddere Mads Olsen, Ole Pedersen, Erich Muurmester, Hans (Jensen), Anne Frederichs og
(Kirsten) ____ .
s. 12 
Andreasen, Christian Barnløs (I19079)
 
241 1759 Dom XXII p Trinit: hafde Peder Svensgaard Een Søn til Daaben kaldet Azer. Faddere: Anders Jørgensen, Christen Smed, Maren Graversd: Zidsel Mads: Niels Stampe. [Tim-Madum 1744-1744, fol. 15b]

1782 Den 29 September, som var d 18 Søndag efter Trinitatis blev Adser Pedersen og Maren Povels Datter Viinkielder copulerede. [Thorsted 1701-1785, fol. 82] Dom: 18 p: Trinit: havde Adser Pedersen og Maren Povelsdatter deres Copulation i Thorsted Kirke : Forloverne Jacob Bollerup og Peder Svendsgaard. [Tim 1774-1815, fol 7b]

1782 D 16 Novembr blev Adser Pedersens Pigebarn fra Viinkielder hiemmedøbt og kaldet Kiersten. D 8 Decembr som var 2den Søndag i Advent blev ovenmeldte Barn Kiersten ført til Kirken og publice læst over. Karen Pedersdatter af Thiim bar det. Fadderne vare: Peder Berthelsen Brendgaard, Jens Pedersen Thiim, Dorothea Anders Datter af Gammelbÿe, Mette Jensdatter af Gintberrig. [Thorsted 1701-1785, fol. 61-62]

1785 D: 29de Junij blev Adzer Pedersen og Maren Povelsdatters Pige barn Kirsten begravet 3 Aar gammel. [Tim 1774-1815, fol. 13b]

1786 Dom: Invocavit hafde Adzer Pedersen og Hustrue Maren Povelsdatter en datter til Daaben kaldet Methe Kirstine. Fadderne Christen Thuesen, Christen Tomsen Opbierg. Ellesmarie Anne Jepsdatter, Anne Kirstine Nøderup. Karen Pedersdatter bar den. [Tim 1774-1815, fol. 26]

1787 Thim Øster Sogn, Pølsmarch: Gaardbeboer Adser Pedersen 29 Aar, hans kone Maren Povelsdatter 30 Aar og hans Datter Methe 2 Aar. [TF-1787 Tim]

1790 2den Pindse dag hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Søn til Daaben kaldet Povel. Fadderne Jens Svendsgaard, Jens Stamp, Knud Pedersen, Anne Jepsdatter, Maren Knudsdatter, Karen Lomborg bar den. [Tim 1774-1815, fol. 31]

1792 Dom: 19 post trin: hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Søn til Daaben kaldet Christian Peter. Fadderne Bertel Bundesgaard, Niels Jensen, Mads Gade fra Hover, Kirsten Brændgaard, Anne Jensdatter Oølsmark. Jehan Bundergaard fra Thorsted bar. [Tim 1774-1815, fol. 36]

1795 2den Pindse Dag hafde Adzer Pølsmark og Hustrue Maren Povelsdatter en Datter til Daaben kaldet Karen. Fadderne: Peder Søndergaard, Niels Knusen, Jehanne Krahg i Møllen, Anne Pølsmark, Anne Jensdatter, Karen Limbert bar. [Tim 1774-1815, fol. 45]

1801 Thim Østre Sogn, Nordre Deel: Huusbonde, Bonde og Gaardbeboer Adser Pedersen 40 Aar, hans Kone Maren Povelsdatter 41 Aar samt hans Børn: Mette Kirstine Adsersdatter 15 Aar, Povel Adsersen 10 Aar, Peder Adsersen 8 og Karren Adsersdatter 6 Aar. [FT-1801 Tim]

1810 [Den 29 April] 1ste Søndag efter Paaske blev her i Thorsted Kirke confirmeret […] Nr. 6 Karen Adsers Datter fra Pølsmark i Thiim. [Thorsted 1788-1815, fol. 167]

1829 Død 28de Octob, begr. 8de Novemb. Maren Povlsdatter, Aftægtskone i Pølsmark, 77 Aar. [Tim 1826-1851, fol. 181]

1834 (Tim), Pølsmark, en Gaard: Gaardmand Christian Peder Adsersen 42 Aar, hans Kone Ane Marie Jacobsdatter 41 Aar, en Enkemand - forsøges af Huusfaderen - Adser Pedersen 70 Aar, en Tjenestepige Sara Sørensdatter 16 Aar samt et Pleiebarn Ane Jensdatter 7 Aar. [FT-1834 Tim]

1840 (Tim), Pølsmark, en Gaard: Gaardmand Christian Peder Adsersen 48 Aar, hans Kone Ane Marie Jacobsdtr 47 Aar, en Enkemand - forsøges af Huusfaderen - Adser Pedersen 82 Aar samt et Pleiebarn Ane Jensdtr 13 Aar. [FT-1840 Tim]

1840 Død 22de October, begr. 11te November, Adser Pedersen, Aftægtsmand i Pølsmark hos Christ. Ped. Pølsmark, 82 Aar. [Tim 1826-1851, fol. 174]

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Pedersen Pølsmark, Adser (I270)
 
242 1759 Dom. Exaudi. Stephen Olsens Søn Peder, Anne Madsd: bar ham. Faddere:Kirsten Gotlobs, Boel Madses, Dorthe Jensses, Christen Madsen, Nicolaj Jensson, Marcus Wagnsson.
opslag 14 dfs 
Stephensen, Peder Husmand i Næsby (I18871)
 
243 1759, 11te Febr.
Smedens Andreas Shuldis Sön Christian gl. 7 uger.
s. 66 
Andreasen, Christian Barnløs (I19080)
 
244 1759, Fer: 3 Pasc d 17 Aprilis
Peder et Spæt Barn fra Ulstrup egteföed af Mads Pedersen og Anne Hans Daatter Gaardfplk, dette Barn blev hiemmedöbt formedelst svaghed og döde dagen för end det skulle have været i Kirke.
s. 437 
Madsen, Peder Barnløs (I19183)
 
245 1759, Fest Circum
Döbt Smedens Andreas Shulsis Sön, Christian, baaren af _____ Maren Klockers,
Faddere Forvalter Va____, Mons. Jens Vittusen, Mads Olsen, Jacob Olsen, Anna
Friderichs og Kirsten Hansis.
s. 13 
Andreasen, Christian Barnløs (I19080)
 
246 1759, Fest: Epiphan:
Maren ægteföed i Ulstrup af Hans Olesen og Karen Peders Daatter Gaardfolk, baaret til Daaben af Magrethe Niels Daatter, en Pige i Ulstrup og Barnets Moster, dette Barn blev ikke en maaned gammel för end det döde.
s. 187 
Hansdatter, Maren Barnløs (I19217)
 
247 1759, Fest: Pur: Mariæ
Maren et Spæt Barn fra Ulstrup ægteföed af Hans Olesen og Huustrue Gaardfolk, dette Barn döde omtrent 3 uger gl.
s. 437 
Hansdatter, Maren Barnløs (I19217)
 
248 1760, D. Lætare
Anders Smeds Sön Zacharias gl 3 uger.
s. 66 
Andreasen, Zacharias Barnløs (I19081)
 
249 1760, Dom Remisse
Döbt Andreas Smeds Sön, Zacharias, baaren af Anne Jacobs Datter, Fadd: Mads Olsen, Peder Hansen, Boe Hansen, Inger Hanses.
s. 13 
Andreasen, Zacharias Barnløs (I19081)
 
250 1760, Dom: 17 p Trin: d 28 Sept
Ellen egteföed i Ulstrup af Mads Pedersen og Anna Hans Daatter Gaardfolck, baaren til Daaben af Karen Hansis Gard Kone ibid:, faddere være Peder Clausen og Christian Christiansen Gaardmænd og Lotte Christians Gaard Kone alle fra Ulstrup.
s. 190 
Madsdatter, Ellen (I19184)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 553» Næste»