Notater


Match 251 til 300 fra 18,132

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 363» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
251 1822 tjenestepige i Stige, Odense Jensdatter, Karen (I8696)
 
252 1828 Fra Tjørring til en Hoven? i Holstebro
1840 Tjenestekarl på Sivebæk, Tjørring
1841 Fra Tjørring til Barnde, Skomager
1842 Fra Brande Skomagersvend hos Poul Chr. Jensen til Snejbjerg, Hansen.
1846 Fra Brande til Classonsburg i Skarrild, Skomager
1850 Skomager boende hos gårdmand Jens Christnsen på Lundsgård.
1850 fra Skarrild til Assing 
Hansen, Hans Henrich Ludvig Skomager og tjenestekarl (I501576)
 
253 1830: Afgang fra Tim til Ulfborg.

FT 1834 Rindum, Broe en gaard:
Jens Tang Harpøth Mand 38 1796 Gift Gaardmand
Sophie Andersdatter Kvinde 38 1796 Gift Hans kone
Ane Harpøth Jensen Kvinde 3 1831 Ugift
Christiane Harpøth Jensen Kvinde 2 1832 Ugift
Peder Harpøth Jensen Mand 1 1833 Ugift
Bertel Poulsen Mand 22 1812 Ugift Tjenestekarl
Jørgen Jacobsen Mand 25 1809 Ugift Tjenestekarl
Dorthea Olesdatter Kvinde 36 1798 Ugift Tjenestepige
Bodil Christensdatter Kvinde 21 1813 Ugift Tjenestepige

FT 1840 Landetaten, 4de Compagnie:
Bertel Paulsen Sønderbye Mand 28 1812 Ugift Garder 
Povelsen, Berthel Gårdmand (I10662)
 
254 1848 Den 27 Jan: Laurids Kloster Christensen :/ Fik 1905 9 Dec Navnebevis af By- og Herredsf. i Ringkøbing paa Navnet Laurids Kloster Skovgaard /: Døbt i Kirke 13 Febr. Forældrene vare Tjenestekarl Indsidder Christen Jensen og Hust: Inger Marie Lauridsen i M. Kloster. Faddere vare Pigen Ane Marie Jensen Madum, Grdm Jens Hansen ibid, Pigen Maren Christensen Kloster, Grdm Niels Kloster og Grdm Christen Kloster.

1850 Staby, Kloster: Gdmsenke Ane Johanne Hansdtr. 52, lever af Gaarden, samt hendes Børn: Niels 24, Mariane 15, Jeppe 12 og Maren 8. Inderste, Enkens Svigersøn, Dannebrogsmand Christen Jensen 29, hans Kone Inger Marie Lauritsen 22, forsørges af [Krigs…] samt deres Børn: Laurits Kloster Christensen 2 og Karen 1.

1855 Staby, Kloster: Gmdsenke Ane Johanne Hansdtr. 57 (Sdr. Nissum) samt hendes Børn: Niels 24 (bestyrer Gaarden); Jeppe 17 og Maren 13. Pleiesøn Laurits Christensen 7 samt Tjenestekarl Andreas Christensen 41.

1878 Ungkarl Laurits Kloster Kristensen i Ulfkjær, f. i Staby 27.1.48, Søn af Gmd Kristen J: Skovgaard, viet 24 Sept. i Ulfborg Kirke med Pige Jensine Graversen, Datter af Muurmester Gravers Kristensen, f. i Staby 15.6.55. Forloverne var Kristen Skougaard og Gravers Kristensen. Brudgommen foreviste Præste- og Forsøgelsesattest.

1901 Ulfborg Matr. 8a, Sønderkjær, Skovgård: Gårdejer, Vognmand Laurids Kloster Kristensen 27.1.48 og Jensine Graversen 15.6.55 i Staby Sogn; begge født i Staby Sogn, hvorfra de var ankommet til Ulfborg i hhv. 1859 og 1879; gift i 1879; havde fået 6 Børn, hvoraf 2 var døde. Deres Børn: Kristen Skovgård Kristensen 4.9.81, Else Marie Kristensen 10.8.85, Maren Kristensen 29.12.87 og Johanne Kristensen 19.1.95. Husstand Nr. 2: Rentiermde [rentiermadamme; hun levede af sin formue] Inger Marie Lauridsen Kloster 9.7.28 i Staby; gift 1847, Enke siden 1890; havde fået 3 børn, alle endnu levende. [FT-Ulfborg, skema 31, husliste 14]

1906 Ulfborg: Gaardmand Laust Kloster Skovgaard 27.1.48, hans Kone Jensine Skovgaard 15.6.55 samt deres Børn: Christian 4.9.81, Maren 29.12.87, Johannes 19.1.95. Slægtning, Enke Marie Laursen 9.7.28. [AO-118]

1911 Ulfborg [fødselsdatoer som ovenfor]: Landbruger Laurids Kloster Skovgaard (til sognet i 1854), hans Kone Jensine Skovgaard (til sognet i 1878) samt deres Sønner: Kristian og Johannes. Enke, Pensionær Inger Marie Jensen. Laurids, Jensine og Inger Marie fødte i Staby sogn. [AO-68]

1922 Død 6. Marts, Skovgaard; begr. 11. Marts Ulfkær Kirkegrd; Laurids Kloster Skovgaard, Gmd i Ulfkær. Født i Staby 27. Januar 1848. Søn af Christen Jensen og Hustru Inger Marie Lauridsen i Mellem Kloster i Staby. Gift med Jensine Graversen. 74 Aar. [AO-230]

1927 Død 10. Febr. Skovgaard, Ulfborg; begr. 15. Febr. Ulfkær Kirkegaard; Jensine Skovgaard f. Graversen, Enke efter Gmd Laurids Kloster Skovgaard af Ulfborg, sidste fælles Bopæl, Skovgaard. Født i Staby d. 15. Juni 1855. Datter af Hmd og Murermester Gravers Kristensen og Hustru Else Jensdatter. 71 Aar. [AO-265]

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Kloster Skovgaard, Laurids (I280)
 
255 1855: Sogneforstander, bopæl Brændgaard Pedersen, Jens (I392)
 
256 1862 indgang Øde Førslev fra Gjorslev Christophersen, Karen Marie Barnløs (I11517)
 
257 1867:
Tilgang Herfølge, Spjællerup 22. dec 1867 fra Gundestrup
1868:
Afgang Valløby til 15. nov 1868 til Lellinge, har tjent forpagter Boserup.
1869:
Indgang Endeslev 1. november
1870:
Afgang Endeslev 1. november.

FT 1870 Bjæverskov, Endeslev:
Overhoved Niels Hansen 52 Jordbruger
Hustru Sidse Hansen 46
Datter Ane Marie Nielsen 19
Datter Karen Marie Nielsen 17
Datter Sidse Nielsen 14
Datter Mette Marie Nielsen 13
Datter Maren Kirstine Nielsen 6
Jens Clausen 21
Jens Rasmus Hansen 17 tj

FT 1885 Frederiksberg, Vinstrupvej 6:
Christian Peter Hansen Mand 23 1862 Gift Husfader Murerarbeidsmand
Karen Hansen Kvinde 30 1855 Gift Husmoder
Hans Peter Hansen Mand 1 1884 Ugift Søn
Udøbt Drengebarn Mand 0 1885 Ugift Søn
Jens Rasmus Hansen Mand 32 1853 Trolovet/Forlovet logerende Arbeidsmand i Jernstøberi

 
Hansen, Jens Rasmus Arbejdsmand (I10097)
 
258 1869 1. nov. afgang fra Valløby "hjemme hos moderen" til Køge.

FT 1870 Køge, Nørregade 157:
Joseph Ephraim Bernadotte Ohlsen [ Ohlson ] Mand 33 1837 gift Husfader Købmand
Caroline Ohlson født Hansen Kvinde 34 1836 Gift Husmoder
Anna Christine Ohlson Kvinde 7 1863 Ugift Datter
Edvard Johan Frederik Ohlson Mand 5 1865 Ugift Søn
Ferdinand Christian Ohlson Mand 3 1867 Ugift Søn
Chlaran [ Clara ] Hansine Ohlson Kvinde 1 1869 Ugift Datter
Hans Carl Ohlson Mand 0 1870 Ugift Søn
Christian Peter Petersen Mand 17 1853 Ugift Handelslærling
Maren Sophie Rasmussen Kvinde 21 1849 Ugift Tjenestepige
* Maren Christine Hansen Kvinde 14 1856 Ugift Tjenestepige
 
Hansen, Maren Kirstine (I10098)
 
259 1874: Opholder sig i på Opdragelsesanstalten Landerupgård i Vejle Amt.
I FT 1811 udenfor trossamfund 
Hansen, Hans Peter (I10099)
 
260 1885 Født 10 Aug, Else Marie Kristensen, døbt 29 Nov. Hmd Laurids Kloster Kristensen og Hustru Jensine Graversen (30) paa Tranflodmark. Kjøbmand Hansens Kone i Ulfkjær Karen Hansen b: B:; ovennævnte Kjøbmd Jens Hansen i Ulfkjær; Undk: Kristen Graversen i Lemb og Pigen Kristine Graversen i Ulfborg. [Ulfborg, AO-114]

1899 Konfirmeret 1 Okt: Else Marie Kristensen, bor hos Forældrene Hmd Laurids Kloster Kristensen og Hustru Jensine Graversen, Skovgaard i Ulfborg. Født/døbt 10.8/29.11 ’85. Kundskab: gx og Forhold: mg. [Ulfb, fol. 168]

1901 Ulfborg, Sønderkjær, Skovgård: Else Marie f. 10.8.85 boede hos sine forældre vognmand Laurids Kloster Kristensen og Jensine Graversen sammen med sin storebror Kristen 4.9.81, lillesøstrene Maren 29.12.87 og Johanne 19.1.95 samt farmoderen Inger Marie Lauridsen Kloster. [FT-Ulfborg, skema 31, husliste 14]

1905 Viet 9. Juni i Ulfkær Kirke: Ungkarl, Murer Jacob Rindom Hansen af Ulfborg, f. i Ringkøbing 22 Dec 1850 [skrivefejl ved både Jacob og Else Marie hvad angår datoer!], Søn af Arbmd Gravers Søren Ferdinand Hansen og Hustru Larsine Vibeke Kathrine Larsen, og Pigen Else Marie Kristensen af Ulfborg, f. her 22. Dec 1880, Datter af Gmd Laurids Kloster Kristensen og Hustru Jensine f. Graversen. Forlovere: Begge Fædre. [Ulfborg 1892-1905, fol.216]

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Kristensen, Else Marie (I282)
 
261 1893: Fattiggårdsbestyrer i Henne Sogn.
1906: Arbejder ved landbrug.
1911: Jernbanearbejder 
Berthelsen, Peder (I10695)
 
262 1896 er hun fadder til sin yngste lillesøster Johansen, Anna Dorthea (I15248)
 
263 1897: Dybensgade hos forældrene
1898: Lavendelstræde
1899: Dameskrædderinde, Dybensgade 20, Kbh 
Olsen, Ane Berttine Edle Sophie (I13696)
 
264 18th Novbr. holder Niels Bertelsen Brøllup med Karen Clausdatter efter forudgaaende Trolovelse som var d. 21th Octobr.
Opslag 7
 
Familie F500604
 
265 18½år, opslag 10 Nielsdatter, Maren Ugift, Barnløs (I18641)
 
266 19 Drb: - Samme Dag Huusmd Hans Jensens hiemmedøbte Drengebarn Jens af Viverup, bæres til Kirke af ?pigen Sophie Thomasdr ibdm: Fadderne: Poul Smed af Frenderup, Skoleholder Poul Jørgensen af Rhode, Inderste Hans Jørgensen og Enke Sidse Bentes begge af Viverup." Tilføjelse: "Død 1824"
Kilde: Skovvang 
Hansen, Jens ugift, barnløs (I9890)
 
267 1908: Landvæsenselev på Livø
1914: Forvalter, Strandholm pr. Rødby 
Stoltze, Kay Laborant, Stationsforsvalter i Borre (I15039)
 
268 1908: Pharmaceut i Kbh. Stoltze, Johanne Frederikke Pharmaceut (I15043)
 
269 1909 i Køge:
Jens Jensen er Gæstgiveribestrer

FT 1911 Sædder:
Midlertidigt fraværende, de er i Dalby:
Jensen, Anna Mary K 30. maj 1884 G
Jensen, Anna Vilhelmine K 21. sep. 1909 U

FT 1916 Sædder:
Jensen, Jens M 28. mar. 1879 G Arbejdsmand på trævarefabrik
Jensen, Anna Mary K 30. maj 1884 G
Jensen, Anna Vilhelmine Katrine K 2. sep. 1909 U
Jensen, Olga Hansine Marie K 15. april 1911 U
Jensen, Edit Hilda Valborg K 19. april 1912 U
Jensen, Elna Jensine Kristine K 12. sep. 1914 U

FT 1921 Ølsemagle:
Jensen, Jens M 28. mar. 1879 G
Jensen, Anna K 30. maj 1884 G
Jensen, Anna K 21. april 1909 U
Jensen, Olga K 15. april 1911 U
Jensen, Hilda K 10. juli 1912 U
Jensen, Axel M 12. sep. 1913 U
Jensen, Thora K 11. feb. 1915 U
Jensen, Elner K 9. feb. 1917 U

FT 1925 Ølsemagle:
Jensen, Jens M 28. mar. 1879 G Træarbejder
Jensen, Anna Mary K 30. maj 1884 G
Jensen, Edith Hilda Valdborg K 10. april 1912 U
Jensen, Elna Jensine Christine K 12. sep. 1913 U
Jensen, Aksel Osterholm M 11. feb. 1916 U
Jensen, Thora Nielsine K 9. feb. 1918 U
Jensen, Villy Osterholm M 17. aug. 1921 U
Jensen, Dreng M 11. aug. 1925 U

FT 1930 Ølsemagle matr. 17h:
Jensen, Jens Overhoved 28. mar. 1879 Træarbejder, arbejdsløs
Jensen, Anna Mary Hustru 30. maj 1884
Jensen, Thora Nielsine Datter 11. feb. 1918
Jensen, Villy Osterholm Søn 17. aug. 1921
Jensen, Kaj Osterholm Søn 11. aug. 1925
Viet 1909, 8 levende børn. (Gad vide, hvor Einar f. 1917 blev af?)

FT 1940 Ølsemagle:
Jensen, Anna Marg 30. maj 1884 E Enkepension
Jensen, Olga Hansigne Marie 15. april 1911 Gummiarbejderske
Jensen, Villy Østerholm 17. aug. 1921 sandarbjder
Jensen, Kaj Østerholm 11. aug. 1925 gummiarbejder 
Familie F3849
 
270 1910 USA's føderale folketællinger
Fødsel: Cirka 1909 - Minnesota, United States
Bopæl: 1910 - St Paul Ward 2, Ramsey, Minnesota, USA
Forældre: Chas R Vinson, Elvira H Vinson

1930 USA's føderale folketællinger
Fødsel: Cirka 1909 - Minnesota, United States
Bopæl: 1930 - Edina, Hennepin, Minnesota, USA
Forældre: Charles R Vinson, Elvira Vinson

USA folketællingen fra 1940
Fødsel: Cirka 1909 - Minnesota, USA
Bopæl: 1940 - Brookside Avenue, Edina Village, Hennepin, Minnesota, USA
Mor: Elvira H Vinson
 
Vinson, Howad James (I4668)
 
271 1910-11 bopæl: Rosenvængets Allé i Kbh.

FT 1916: Avedørelejren (sikkert indkaldt) maskiningeniør

Emigrerer til USA:
Ankomst 24. maj 1920 New York, New York, United States
Ugift, ingeniør

FT 1930 Roselle Park, Union, New Jersey, USA:
Ugift, "Draftsman, Oil refinary" 
Messerschmidt, Einar Ingeniør i USA (I14385)
 
272 1913
New York Passenger Arrival Lists (Ellis Island)
Given Name Rudolf
Surname Hansen
Last Place of Residence Glamsbjerg, Denmark
Event Date 22 Mar 1913
Age 18y
Nationality Danish, Skand.
Departure Port Copenhagen
Arrival Port New York
Gender Male
Marital Status S
Ship Name Oscar II

1915
Name Rudolph Hansen
Event Type Census
Event Date 1915
Event Place Dike, Grundy, Iowa, United States
Gender Male
Age 21
Marital Status Single
Race White
Birth Year (Estimated) 1894
Birthplace Denmark
Father's Birthplace Denmark
Mother's Birthplace Denmark

1917
United States World War I Draft Registration Cards
Name Rudolf Hansen
Event Type Draft Registration
Event Date 1917-1918
Event Place Lake County no 2, Indiana, United States
Gender Male
Nationality Denmark
Birth Date 30 May 1894
Birthplace , , Denmark

1920
Indiana, Cook, ? Township, West Hammond.
Rudolf Hansen, single, 25 år, imm. 1915, nat. Butcher at the Market.

1930
Indiana, Lake County, ? City.
Rudolf Hansen, 35 år, single, work at the Meat Market. Date of immigration 1913. Nat. WW-Veteran.


1942:
United States World War II Draft Registration Cards, 1942
Name Rudolph Kund Hansen
Event Type Draft Registration
Event Date 1942
Event Place Aurora, Kane, Illinois, United States
Residence Place Aurora, Kane, Illinois
Gender Male
Employer Rudolph Kund/Hansen
Birth Date 30 May 1894

Beskrivelse i 1942:
Hvid, 5 fod 4½ tomme, 160 pund.
Rødt hår, grå øjne.
Højre hånds pegefinger mangler

1961:
Illinois, Cook County Deaths
Name Rudolph Hansen
Event Type Death
Event Date 02 Apr 1961
Event Place Proviso, Cook, Illinois, United States
Address 519 State Street
Gender Male
Age 66
Marital Status Widowed
Race White
Occupation Butcher
Birth Date 03 May 1894
Birthplace , , Denmark
Funeral Home Suburban Funeral Home
Burial Place Elmhurst, , Illinois
Cemetery Elmlawn
Father's Name Peter Hansen
Mother's Name Anne
Informant's Name Michael Cipowski
Entry Number 354

Da han døde, boede han på et center for misbrugere: http://brrm.org/about-us/


 
Hansen, Rudolf Knud Slagter (I500730)
 
273 1914 er han fadder ved sin nieces dåb i Hellesbæk, der er han i Helsingør Jørgensen, Niels Peder Christian Smedemester i Helsingør (I17140)
 
274 1914: Assistent i Randers Stoltze, Hjalmar Trafikassistent ved DSB i Thisted, Stationsforstander i Værslev og Lundby (I15040)
 
275 1916: manufakturlærling i Roskilde. Jørgensen, Poul Johan Stoltze Tegner (I13767)
 
276 1917-18 Nebraska, York:
Harry Soren Henric Jergensan
Køn: Mand
Fødsel: 2. sep. 1885
Denmark
Alder: 31
Indkaldelsesregistrering: Mellem 1917 og 1918
York County, Nebraska, United States
Nationalitet: Denmark
Sprog: English
Kilde
NARA Publikation: M1509
NARA Publikation Titel: World War I Selective Service System Draft Registration Cards
NARA Rulle: NE50

FT 1925 Haslev
Jørgensen, Harry Søren Henrik M 2. sep. 1883 U

FT 1930 Frerslev-Haslev:
Ugift arbejdsmand 
Jørgensen, Harry Søren Henrik (I6732)
 
277 1920: Tacoma Ward 7, Pierce, Washington, United States
1930: Tacoma, Pierce, Washington, United States
Hilma indvandret 1907, Niels i 1904
 
Familie F2071
 
278 1925 Tjenestepige hos gårdmand Rasmussen på Hvilstedgaard i Sdr. Dalby Jensen, Hedvig Kirstine (I12509)
 
279 1939 Register for England og Wales
Horace D L Minton
Køn Mand
Fødsel 15. juni 1892
Bopæl 29. sep. 1939
Boonholm Bursey Road, Ruislip-Northwood, Middlesex, England
Alder 47
Ægteskabelig stilling Gift
Beskæftigelse Secretary Employrs Aerocit? (Coal Mining)
Hustru Gytte Minton 
Familie F4153
 
280 1948:
Ejendommen på hjørnet af Bryggergade og Bredgade i Herning blev opført af boghandler Fusager til butikker og lejligheder. Som den første i Herning blev den bygget udelukkende af beton. Butiksvinduerne viser hatteforretningen M. Jebjerg og Agnes Buur Andersen, trikotage. På hjørnet mod Bredgade havde Fusager boghandel

Krak, Herning 1948, 1950 og 1960: Bredgade 15, tlf.: 478
Trikotage/Ligerie A. Buur-Andersen 
Buur Andersen, Agnes trikotagehandler i Herning (I882)
 
281 1ste Søndag efter ? lod Hans Skomager i Giødstrup sin Søns daab confirmere som var kaldet Anders Christian baaren af Anders Jacobsens kone i Duelund. faddere var Jens?, Hans Pedersen, Anders Sørensen i Giødstrup og lars ? kone. Hjemmedøbt d. 11. november 1801
Opslag 51 dfs 
Hansen, Anders Christian (I501799)
 
282 2 aar. opslag 255 Pedersen, Peder Barnløs (I11949)
 
283 2 børn Familie F5609
 
284 2 børn i alt iflg. MH Familie F2651
 
285 2 børn i dette ægteskab.
MH 
Familie F5097
 
286 2 børn i ægteskabet Familie F2094
 
287 2 børn i ægteskabet Familie F4154
 
288 2 børn i ægteskabet iflg. GENI Familie F5130
 
289 2 børn i ægteskabet. MH Familie F2776
 
290 2 børn iflg. MH Familie F2315
 
291 2 børn iflg. MH Familie F2432
 
292 2 børn iflg. MH Familie F2434
 
293 2 børn iflg. MH Familie F2499
 
294 2 børn iflg. MH Familie F2501
 
295 2 børn iflg. MH Familie F2503
 
296 2 børn iflg. MH Familie F2652
 
297 2 børn mere iflg. MH Familie F3413
 
298 2 børn, 4 børnebørn iflg. MH Familie F2647
 
299 2 d fest Pentecost (2. Pinsedag?) Gaardmand Sigfried Nielsen her af Byen og Hustru Mette Marie en Søn til Daaben kaldet Peder.
Baaren af Degnen Adolphs Datter Christense. Test Jens Friderichsen, Peder Jensen, Christopher Scharnhorst Muremester, Jacob Abrahamsen, Lars Madsen, alle her af Byen.
Opslag 56 dfs 
Sigfriedsen, Peder (I28)
 
300 2 døtre i ægteskabet. MH Familie F2774
 

      «Forrige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 363» Næste»