Notater


Match 51 til 100 fra 18,134

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 363» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 .Adresse : Skovager, Tystrup, Fakse sogn
Noter : Han fæstede gården i Tystrup den 13. august 1756 efter Hartmand Christophersen. (Kilde: Registret til Rosendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland - fæsteprotokol nr. 1, folie 105b).
Han blev skilt fra sin 2. kone efter at hun fik tvillinger med en tilfældig mand, der overnattede hos dem.
Den 14. april 1792 afstod Niels Larsen fæstet på gården i Tystrup til (svigersønnen) Ole Pedersen. (Kilde: Registret til Rosendal fæsteprotokol, Landsarkivet København/Sjælland - fæsteprotokol nr. 1, folie 234b).

I 1779 var hans kone gudmor til husmand Peder Hansens og Karen Larsdatters søn Niels i Hovby. Var Niels Larsen og Karen Larsdatter søskende?
 
Larsen, Niels Fæstegårdmand i Tystrup (I8958)
 
52 .Det må være hende, da der ved hendes vielse foreligger attest fra "Taarnby" - må være Tårnborg.
 
Nielsen, Ane Kirstine (I10102)
 
53 .Gneverskov", i ældre Tid „Gneveskov“, har oprindelig været en Skovstrækning, der tjente til Overdrev for Bønderne i Halseby, Frølunde og Svendstrup, men var kort før 1700 udlagt og fordelt til de nærmest omkringboende Bønder. Den nuværende Gneverskovgaard maa senere være oprettet paa nogle af disse Parceller. — Aar 1856 anlagde Købmændene W. Fiedler og J. Rasmussen i Korsør et andet Teglværk ude paa selve Gottskalksholmen, som de sammen med det tilgrænsende
Areal paa Fastlandet, ialt 14 Td. L., købte fra
Gneverskovgaarden.
Prokurator Strøbech, der senere overtog begge Teglværkerne, købte 1875 Gneverskovgaarden (Mtr. Nr. 6a af Frølunde og 11a af Halseby) 
Sørensen, Jens Gårdmand Gneverskovgaard (I500803)
 
54 .Noter : Blandt kilderne: Niels E. Jensen, Løve.
I 1760 var hun gudmor til Povl Olsens enkes søn Povel i Vivede.
Ved folketællingen 1787 var hun indsidder på gården i Tystrup.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 784b-786a. Registrerings- og vurderingsforretning den 15. maj 1790 / skifte den 14. juni 1790 efter Christopher Madsens enke Anne Jensdatter i Tystrup. Den 14. juni var 30. dagen for dødsfaldet.
Arvinger:
1) En søn Peder Olsen, gårdmand i Tystrup.
2) En datterdatter Anne Marie, gift med Niels Hansen i Snesere.
3) En datter Anne Sophie, gift med gårdmand Ole Frandsen i Strandhoved.
4) En datter Else Jørgensdatter, 15 år gammel, opholdende sig i Snesere.
5) En sønnesøn Ole Jørgensen, 20 år gammel, opholdende sig i Strandhoved.
6) En sønnesøn Peder Madsen, 11 år gammel, hos Jacob Pedersen i Tystrup.
Antaget formynder for de umyndige børn - siden ingen nærmere beslægtede med afdøde er: Gårdmand Jacob Pedersen i Tystrup, der nu beboer stedet.
-) Afdødes mand Christopher Madsens søn: Mads Christophersen.
Skifteforvalter: Monefeldt.
Vurderingsmænd: Jens Hansen og Niels Larsen i Hovby.
Boet vurderet til 35 rdl.
Blandt kreditorerne:
Gårdmand Peder Olsen i Tystrup.
Boets udgifter opgjort til 252 rdl.
Skiftet indeholder en afskrift fra Stevns og Fakse Herreds tingsjustitsprotokol af en vilje / testamente / afståelsesbetingelser oprettet 3. juni 1776 af Christopher Madsen, hvori bl.a. er nævnt at hans søn Mads Christophersen skulle overtage fæstet af gården.
Bemærkning: Arvingerne 2) til 5) er børn af en afdød datter Anne Magrethe Olsdatter og Jørgen Falmersen Heeboe i Vallebo.
Bemærkning: Arving 3) Anne Sophie Jørgensdatter var gift med Peder Frandsen - ikke som oplyst Ole Frandsen - i Strandhoved.
Bemærkning: Arving 6) Peder Madsen er Anne Jensdatters afdøde stedsøn Mads Christophersens søn. 
Jensdatter, Anne (I8954)
 
55 .Noter : Folketællingen 1787: Ellen Hansdatter, 80 år, enke efter 1. ægteskab, indsidder, nyder aftægt (hos sønnen gårdmand Niels Madsen).
Da hun er enke efter 1. ægteskab og er mor til Niels Madsen er hun også mor til Jens Madsen, der er den yngste af de 2 brødre.
I 1780 nævnes hun i skiftet efter gårdmand Mads Christophersen i Tystrup: Hun - Madses Enke - havde da en jernkakkelovn til leje. 
Hansdatter, Ellen (I8957)
 
56 .Noter : Han er nævnt i skiftet efter faderen i 1738. Han havde da overtaget fæstet af gården i Tystrup.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 223b-225a. Skifte den 29. januar 1743 efter gårdmand Ole Pedersen i Tystrup.
Enke: Anna Jensdatter.
Arvinger - den afdødes 2 børn:
1) Anna Margrethe Olsdatter, 5 år gammel.
2) Peder Olsen, ½ år gammel.
Formynder efter loven for sønnen Peder: Niels Pedersen i Fakse.
Formynder efter loven for datteren Anna Margrethe: Lars Pedersen i Vallebo.
Vurderingsmænd: Ole Hansen og Jens Pedersen begge i Tystrup.
Boet vurderet til 207 rdl.
Gården: Søndre længe 11 fag, nordre længe 12 fag, vestre længe 10 fag, østre længe 8 fag.
Kreditorer:
Tjenestekarl Jens Hansen for løn.
Niels Pedersen i Fakse
Christen Hansen i Elmue
Mads Jensen i Tystrup.
Boets udgifter opgjort til 220 rdl. 
Pedersen, Ole Fæstegårdmand i Tystrup (I8953)
 
57 .Noter : Han og familien er på et tidspunkt mellem 1834 og 1840 flyttet fra Stensby til Kalvehave.
I folketællingen 1845 oplyses han at være "lidt fjollet de sidet 5 år". 
Knudsen, Anders Gårdmand, fjollet (I9130)
 
58 .Noter : Hun var hjemme hos forældrene i 1801.
Fik 2 børn udenfor ægteskab. Ifølge skifteslutningen efter datteren sidse Nielsdatter i 1835 var hun død i 1820 - skifteekstrakt fra Lindersvold/Strandegård skifteprotokol.
Nævnt i skiftet efter søsteren Ane Sophie Pedersdatter og onklen Bendix Nielsen i 1844; hun var da død.
Skiftet efter hende den 31. december 1821 - folie 21, Skifteprotokollen, Lindersvold / Strandegård gods.
 
Pedersdatter, Else (I8950)
 
59 .Noter : I 1769 var hun - "Niels Larsens Hustru i Thystrup" - gudmor til broderen Hans´ søn Ole i Kissendrup.
I 1771 var hun - "Niels Larsens Hustru i Thystrup" - gudmor til broderen Hans´ søn Hans i Kissendrup.

Skifteprotokollen, Rosendal gods, folie 566b-571a. Registrerings- og vurderingsforretning den 27. november 1772 / skifte 11. december efter Anne Hansdatter i Tystrup.
Enkemand: Gårdmand Niels Larsen.
Arving - fællesbarnet:
1) En datter Kirsten Nielsdatter, 6½ år gammel.
Formynder for datteren: Hendes morbror gårdmand Hans Hansen i Kissendrup på Vemmetofte gods.
Skifteforvalter: Fuldmægtig Peder Aarestrup på Rosenlund.
Vurderingsmænd: Sr. Christen Smidt i Tystrup og Peder Rasmussen i Hovby.
Blandt det vurderede var en jernbilæggerovn, der var på leje hos Povel Andersen i Strandhoved.
Boet vurderet til 367 rdl.
Gården: Stuelængen 13 fag, gadelængen 16 fag, nordre længe 11 fag, østre længe 5 fag.
Blandt kreditorerne:
Ungkarl Peder Olsen i Hovby
Tjenestekarlen Niels Larsen
Boets udgifter opgjort til 325 rdl.
Boets overskud opgjort til 42 rdl. 
Hansdatter, Anne (I8959)
 
60 .Noter : I folketællingerne 134 og 1840 er hun opført som plejedatter af farbroderen Peder Jensen i Kongsted.
Ved folketællingen 1845 var hun tjenestepige hos gårdmand Niels Larsen i Tornemark, Kongsted sogn.
Ved folketællingen 1850 var hun tjenestepige hos gårdmand Niels Jensen i Kongsted by og sogn. 
Jørgensdatter, Bolette Cathrine (I8966)
 
61 01 FEB 1801 Tappernøje Kro, Snesere s., Bårse h., Præstø a., Danmark: Tjenestepige Ibsdatter, Kirsten (I3212)
 
62 1 barn iflg. MH Familie F2532
 
63 1 barn udenfor ægteskab iflg. MH Hansen, Sonja (I8582)
 
64 1 Martij lod Gaardmand U: Jørgen Hansen af Bøgezøe og Hstru Mette Ipsdatter deres datter Anne Sofie døbe baaren af Peder Laursens Kone .... ibid: af øvrige faddere vare Niels Hansen, Knud Jørgensen Niels Nielsen og Kone alle af Bøgesøe Jørgensdatter, Anne Sofie (I3091)
 
65 1. apr. 1924 ankomst til Nwe York Basse, Bernhard (I14003)
 
66 1. maj 1868 afgang til Vallø.
1870 afgang fra Vallø til København hos Gæstgiver Petersen 
Larsen, Niels (I10070)
 
67 1. maj 1892 Sortedamsdosseringen 3:
Overhoved Jens Christian Jensen 17. april 1822
Hustru Ane Cathrine Sofie Jensen 10. mar. 1829

FT 1860 København, Sortedamsgade:
Jensen, Jens Christian 39 Overhoved Garvermester
Stobye, Ane Cathrine Sophie 31 Hustru

FT 1880 København, Nørrebrogade:
Jensen, Jens Christian M 1823 Overhoved
Jensen født Stoltz, Anna Cathrine Sophie F 1830 Hustru

FT 1901 København, Åboulevard:
Jensen, Cathrine F 10. mar. 1829 E lever af formue
Ægteskab fra 1851 til 1896, 1 barn.
Münster, Hansine F 15. aug. 1867 U slægtning
Hansen, Emma F 15. jan. 1858 U tj

Jeg finder ikke det barn, der er angivet i FT 1901 
Familie F4466
 
68 1. maj 1892: København, Hoedvagstgade, Holms Pensionat: Tyende Nielsen, Adolphine Deodata Petrea (I13694)
 
69 1. maj 1892: Tjenestekarl.
Nørrebrogade 18, A, 1., Hos Gross. Vermehren 1. maj 1892

Han var måske 1. gang gift med Henny Mathilde:
Overhoved Sofus Sigitmund Krogh 1. okt. 1862
Hustru Henny Mathilde Krogh 20. aug. 1855
Dannebrogsgade 52, 2., Hos Hansen 17. aug. 1895
Dannebrogsgade 51, 4., Hos Christoffersen 18. sep. 1895
Herluf Trolles Gade 6, 4., Hos Larsen 16. nov. 1901
Nørre Søgade 9, 1. 1. nov. 1903

FT 1901 København, Dannebrogsgade:
Ugift, logerende, fuldmægtig 
Krogh, Sophus Sigismund Overfuldmægtig (I14659)
 
70 1. octobr. død Rytter Lindbergs hustru, Sara Marie Olufsdatter, 60 aar gl. efter at have haft (?) svaghed af Vattersot. Lagt i Rytter Jorden d. 16. a. Trin. med lang tale på Enkemandens Begiæring. Kirkebog; 1760-1815, Skælskør, Vester Flakkebjerg, Sorø,
Opslag 135
 
Olufsdatter, Sara Marie (I48)
 
71 1. ægteskab med Else Marie Iversen
Fødsel 15. nov. 1870 Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark

Ægteskab 19. feb. 1892 Borbjerg, Hjerm, Ringkøbing, Denmark
Ægteskab 18. nov. 1929
Esbjerg, Vor Frelsers, Skads, Ribe, Denmark
Bopæl 1901 Esbjerg, Treenigheds, Ribe, Danmark
Død 28. aug. 1949 Esbjerg, Syddanmark Region, Denmark

Forældre Povl Kristian Iversen
Ulrikke Iversen (født Pedersen)

Ægtefæller Jens Peder Pedersen Brandsborg
Gregers Christian Lauridsen

Børn
Jakob Christian Iversen
Anton Peter Marius Pedersen Brandsborg
Ingemann Martin Pedersen Brandsborg
Agnes Amalie Ulrikke Pedersen (født Pedersen Brandsborg)
Anton Carl Christian Pedersen Brandsborg
Hertha Helene Valborg Christoffersen (født Pedersen Brandsborg)
Ulrik Pedersen Brandsborg
Lydia Maria Fransiska Charlotte Leonora Pedersen Brandsborg
Daisy Olivia Margarit Pedersen Brandsborg
Rosa Viola Harriet Erna Margarit Pedersen Brandsborg
Manfred Wagner Pedersen Brandsborg
Kilde FS 
Pedersen Brandsborg, Jens Peder Søfyrbøder i Helsingør (I17146)
 
72 1/5-1910 Skyttegade 27, 3. Kbh.

FT 1911 Allerslev, Lejre:
Larsen, Andrea Peder M 15. jan. 1882 G
Larsen, Hilda Andrea Frederikke K 27. aug. 1887 G
Larsen, Lilly Vilhelmine K 20. jan. 1905 U
Larsen, Ester Johanne K 12. jan. 1907 U
Hansen, Hims M 8. jan. 1887 U tj

FT 1916 Roskilde, Knudsvej 9:
Larsen, Anders Peter M 15. juni 1882 G Brødkusk. Årsindkomst 1200 kr., ingen formue
Larsen, Hilda Andrea Frederikke K 27. sep. 1887 G
Larsen, Lilly Vilhelmine K 20. juni 1905 U
Larsen, Gerda Jakobbine K 4. maj 1911 U
Larsen, Pige K 19. jan. 1916

FT 1921 Roskilde, Knudsvej 9:
Larsen, Anders Peter M 15. juni 1882
Larsen, Hilda Andrea Frederikke K 27. sep. 1887
Larsen, Lilly Vilhelmine K 20. april 1905
Larsen, Gerda Jakobine K 4. maj 1911
Larsen, Harriet Esther K 19. jan. 1915

FT 1925 Roskilde, Knudsvej 9:
Larsen, Anders Peter M 15. juni 1882 G
Larsen, Hilda Andrea Frederikke K 27. sep. 1887 G
Larsen, Gerda Jakobie K 4. maj 1911 U
Larsen, Harriet Esther K 19. jan. 1916 U
Larsen, Edith Ingeburg K 30. okt. 1921

FT 1930 Roskilde, Sankt Jørgensbjerg, Vindingevej 12:
Larsen, Anders Peter Overhoved 15. juni 1882
Larsen, Hilda Andrea Frederikke Hustru 27. sep. 1887
Larsen, Harriet Esther 19. jan. 1916
Larsen, Edith Ingeborg 30. okt. 1921
Viet 1905, 4 levende og 1 dødt barn

FT 1940 Roskilde, Allehelgensgade 29:
Larsen, Anders Peter Overhoved 15. juni 1882
Larsen, Hilda Andrea Frederikke Hustru 27. sep. 1887
Larsen, Edith Ingeborg 30. okt. 1921 
Familie F5090
 
73 10 p. Trin. Gaardmand Siegfried Nielsen og Hustru Mette Marie af Pedersborg en Søn kaldet Peder.
baaren af Husmand Peder Olsens Datter Ane Marie tiendende ? Plumbeck i ?.
Test Jens Friderichsen, Hans Madsen, Mathias Berthelsen, ? Lars ? og Peder Jensen Husmand af Pedersborg.
Introduceret 15. p. Trin.
Der er et kryds udfor Peders navn, så han dør som lille.
Opslag 50 dfs
 
Sigfriedsen, Peder barnløs (I1653)
 
74 10th Juny dør Niels Aarbierg og blev begraven d. 13th Ejust. Æt. 49 Aar.
Opslag 44
Sankt Maria Kirke fra 1450 er revet ned i 1906, men den nyere Sankt. Jørgens Kirke ligger på samme sted. 
Bertelsen Arbierg, Niels (I501751)
 
75 11 July llod Gaardmd. Niels Jørgensen og hstr. Sophia Willumsdatter af Støvlinge daaben confimeret af deres Søn Willum baaren af Hans Willums kone fra Bögezöe. De øvrige faddere var bymændende fra Størlinge.
Opslag 61 dfs 
Nielsen, Willum Gårdmand (I1009)
 
76 12. Jakob Rindom Hansen 1880-1856 Ringkøbing

SSøn af 24. Ferdinand Hansen og 25. Larsine Larsen, gift med 13. Else Marie Kristensen og far til 6. Sigfred Viggo Hansen.

1880 Nr. 9. Ungkarl Gravers Søren Ferdinand Hansen af Viborg, født 9. Juli 1857, 23¼ Aar, og Larsine Vibeke Cathrine Larsen af Ringkøbing, født 11. Oktbr. 1855, 25 Aar. Forlovere vare Lars Iversen og Knud Nielsen, forpagter. Viet 2den Novbr. i Ringkj. Kirke. Lyst 20de, 21de og 22de S. eft. Trinit. [Ringkøbing 1848-1891, fol. 45]

1880 Nr. 39. Født 22de Debr. Jakob Rindom Hansen. Døbt i Ringk. Kirke 16de Januar 1881. Forældrene vare Arbejdsmand Gravers Søren Ferdinand Hansen og Hustru Larsine Vibecke Kathrine Larsen, 25 Aar gl. af Ringkjøbing. Fadderne vare: Enke Sine Thygesen, Tarm; Barnets Moder; Handelsbetj. Kr. Fjord Miltesen; Do Jens Mikkelsen; Arb. Lars Iversen [Barnets Morfader]. [Ringkøbing 1877-1888, fol. 27]

1890 Jakob hjemmeboende ifølge Folketællingen, se Gravers Søren Ferdinand Hansen.

1895 Den 21 April, 1ste Søndag eft. Paaske, konfirmeret af Sognepræst V. H. Petersen: Jacob Rindom Hansen, Søn af Tobaksmester Gravers Søren Ferdinand Hansen og afd. Hustr. Larsine Vibeke Cathrine Larsen af Ringkøbing. Født 22 Decbr. 1880, døbt 16 Januar 1881. Kundskab: g~ og Forhold: mg. [Ringkøbing 1892-1907, fol. 12]

1901 [Folketælling med Jakob endnu ikke fundet]

1905 Viet 9. Juni i Ulfkær Kirke: Ungkarl, Murer Jacob Rindom Hansen af Ulfborg, f. i Ringkøbing 22 Dec 1850 [skrivefejl ved både Jacob og Else Marie hvad angår datoer!], Søn af Arbmd Gravers Søren Ferdinand Hansen og Hustru Larsine Vibeke Kathrine Larsen, og Pigen Else Marie Kristensen af Ulfborg, f. her 22. Dec 1880, Datter af Gmd Laurids Kloster Kristensen og Hustru Jensine f. Graversen. Forlovere: Begge Fædre. [Ulfborg 1892-1905, fol.216]

1905 Født 10 Novbr., Carl Johannes Hansen, Søn af Murersvend Jakob Rindom Hansen og Hustr. Else Marie f. Christensen, 20 Aar gl., af Ringkøbing, Nygade; ægteviede i Ulfkjær Kirke 9 Juni 1905. Døbt 10 Decbr. i Ringkøbing Kirke af Provst Petersen. Forældrene [bar Barnet] Faddere: Vognmand Laurids Christensen og Hustr. Sine af Ulfkjær; Værtshusholder Ferdinand Hansen af Ringkøbing. [Ringkøbing 1892-1908, fol. 120]

1906 Ringkøbing Matr. 124, Nygade, til leje hos Maskinbygger Schäffer: Murersvend Jacob Rindom Hansen, hans Hustru Else Marie Hansen og deres Barn: Carl Johannes Hansen. [FT-1906 Ringkøbing, Nygade, skema 59]

1907 Født 14. Maj, Sigfred Viggo Hansen. Forældre: Murersvend Jakob Rindom Hansen og Hustr. Else Marie f. Christensen, 22 Aar gl af Ringkøbing, Holmene; ægteviede i Ulfkjær Kirke 9. Juni 1905. Døbt 9. Juni i Ringkøbing Kirke af Provst M. Petersen. Faddere: Forældrene; Værtshusholder Ferdinand Hansen af Ringkøbing; Vognmand Laurits Skougaard og Hstr. Sine af Ulfborg. [Ringkøbing 1892-1908, fol. 135]

1908 Født 27. Oktober, Ernst Valdemar Hansen, Søn af [Jakob og Else Marie] af Ringkøbing, Holmene; ægteviede i Ulfkjær Kirke 9. Juni 1905. Døbt 6. December i Ringkøbing Kirke af Provst Petersen. Moderen [bar Barnet] Faddere: Vognmand Laust Skovgaard og Hustr Sine af Ulfborg; Murer Jens Jensen af Ringk. [Ringkøbing 1892-1908, fol. 148]

1911 Ringkøbing Matr. 162, Holmene (Holmegade, kun ét hus), Familie Nr. 1: Huseier, Murersvend hos Murermester Kjeldsen, Husfader Jacob Rindom Hansen, f. 22.12.80 i Ringkøbing, Husmoder Else Marie Hansen, f. 10.8.85 i Ulfborg. Børn: Karl Johannes 10.11.05, Sigfred Viggo 14.5.07 og Ernst Valdemar 27.10.08. Husfader og husmoder tilflyttede fra Ulfborg i 1905. Hos dem som selvstændig Husstand: fhv. Fisker, Enkemand nydende Alderdomsunderstøttelse Mads Chr. Sørensen, f. 4.11.38 i Houvig, tilflyttet fra Holmsland i 1909. [På samme Matrikel boede en Familie med to Drenge og en Pige, der var jævnaldrende med Hansen-familiens Børn.] [FT-1911 Ringkøbing]

1911 Født 22de Maj, Laurids Skovgaard Hansen, Søn [Jakob og Else Marie] af Ringkøbing, Enghavevej; ægteviede i Ulfkjær Kirke den 9’ Juni 1905. Døbt 2den Juli af Provst V H Petersen i Ringkøbing Kirke. Faddere: Gaardejer Svend Holm og Hustru Kirstine af Madum; Vognmand Laurids Skovgaard og Hustru Jensine af Ulfborg; Forældrene. [Ringkøbing 1909-1925, fol. 28]

1912 LNr. 23. Stpl. 5 Kr. 50 Øre. Skøde. Undertegnede Enkefru Sidsel Dyekjær født Sloth sælger, skøder og endelig overdrager herved til Hr. Murer Jacob Rindom Hansen af Ringkøbing den fra min Ejendom ved Landbrugsministeriets Resolution af 15 DeDecember 1911 udstykkede Parcel Matr. Nr. 201i Rinkøbing Bygrunde af Hartkorn ½ Alb. Hvilken Parcel herefter da Købesummen 548 Kr. 15 Øre er afgjort, skal tilhøre Køberen med samme Rettigheder, byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt miig og under mit Hjemmelsansvar. Køberen har Ret til fri og uhindret Færdsel af enhver Art af den af mig udlagte Vej, der er matrikuleret særskilt som Matr. Nr. 201f, mod at deltage i Vedligeholdelse af denne Vej forholdsmæssig efter Facadelængde, men Køberen er pligtig til selv at udlægge et Fortov paa 2 Alens Bredde ud til Vejen. Med Hensyn til denne Bestemmelse bedes Skøde læst som servitutstiftens paa Matr. Nr. 201f. Da Parcellen ikke er særskilt skyldsat, bevidner vi undertegnede Køber og Sælger, at den betalte Pris svarer til Parcellens Værdi. Til Bekræftelse med vore Underskrifter vidnefast. Ringkøbing den 15 April 1912 […] At den forfaldne Ejendomsskyld af fornævnte Ejendom, der i Forening med anden Ejendom er ansat til Ejendomsskyldværdi af 24.000 Kr. er betalt [… og at …] Landbrugsministeriet ved Resolution af 15 December 1911 har approberet Udstykningen af Matr. Nr. 201i med Hartkorn ½ Alb. Attesteres herved. By- og Herredscontoret Rinkjæbing den 30 Maj 1912. [B80-SP10, fol. 116ff]

1914 Født 12te Marts, Tvillingerne Wagner Rindom Hansen og Aage Rindom Hansen, Sønner af [Jakob og Else Marie] af Ringkøbing Vester Strandbjerg; ægteviede i Ulfkjær Kirke den 9’ Juni 1905. Hjemmedøbt samme Dag af Kordegn V. Ingerslev; til Stede var: Snedker Jens Sørensens Hustru Eline f. Birkmose og Fisker Morten Andersens Hustru Kristine f. kristensen, begge af Ringkøbing. Fremstillet i Ringkøbing Kirke den 10’ Maj. Faddere for Wagner var Snedker Jens Sørensen og Hustru Eline f. Birkmose af Ringkøbing; Gaardmand Laurids Skovgaard og Hustru Sine af Ulfborg. Faddere for Aage var Forældrene; Fisker Morten Andersen og Hustru Kristine f. Kristensen; alle af Ringkøbing. [Ringkøbing 1909-1925, fol. 69]

1916 Ringkøbing, Matr. 201i, V. Strandbjerg, Familie 1: Husfader Jacob Rindom Hansen f. 22.12.1880, og Husmoder Else Marie f. Christensen f. 10.8.1885; deres Børn: Sigfred Viggo 14.5.07, Ernst Valdemar 27.10.08, Laurids Skougaard 22.5.11 samt tvvillingerne Aage Rindom og Vagner Rindom 12.3.14. Jacob var Murersvend u. Beskæftigelse m. en anslaaet Indkomst på 1.100,- Kr. Han var paalignet 4,45 Kr. i Skat til Kommunen for 1916-17. [På samme Matrikel boede endnu en Familie: Fisker Chr. Vang Christensen med Hustru og to mindre Børn.] [FT-1916 Ringkøbing, skema 294]

1918 Født 26 August, Ingrid Marie Hansen, Datter af [Jakob og Else Marie] af Ringkøbing, I. C. C. Dyekjærs Vej; Forældrenes seneste døbte: F. Mk. 1914 N0 15 og 16 [Wagner og Aage]. Døbt 8de September af Provst V. H. Petersen i Ringkøbing Kirke. Fadderne var Pigen Nielsine Marie Hansen, Pigen Ane Margrethe Hansen, Tjenestekarl Laurits Viggo Hansen; alle af Ringkøbing samt Tjenestekarl Anton Marius Hansen af Velling. [Ringkøbing 1909-1925]

Familien Hansen fra Ringkøbing på besøg hos Poulsen i Ranum1921 Ringkøbing Matr. 201, Dyekjærsvej, Forhuset: Murermester Jacob Rindom Hansen f. 22.12.1880 i Ringkøbing, gift med Else Marie Hansen f. 10.8.1885 i Ulfborg; begge ankommet til Ringkøbing fra Ulfborg i 1905, Husfaders Indtægt anslaaet at være 5500 Kr., Formuen 2200 Kr. Deres Børn, alle født i Ringkøbing: Sigfred Viggo 14.5.1907, Ernst Valdemar 27.10.1909, Laurits Skovgaard 22.5.1911, Aage Rindom og Vagner Rindom 12.3.1914 samt Ingrid Marie 26.8.1918. Familie Nr. 2: Ugift Marie Jensen f. 16.4.1854 i Lem, ankommet til Ringkøbing fra Thisted i 1901, Syerske, indtægt over 1200 Kr. [FT-1925 Ringkøbing, Dyekjærsvej]

1921 Konfirmeret i Ringkøbing Kirke af Fledelius: Sigfred Viggo Hansen, Søn af Murer Jakob Rindom Hansen og Hustru Else Marie Christensen, Dyekjærsvej. Født 14’ Maj, døbt 9’ Juni 1907. [Ringkøbing 1908-1925, fol. 45]

1925 Ringkøbing, Dyekjærsvej, Matr. 201: Murermester Jacob Rindom Hansen f. 22.12.1880 Ringkøbing gift med Else Marie Hansen f. 10.8.1885 i Ulfborg; deres Børn, alle født i Ringkøbing: Sigfred Viggo 14.5.1907, Aage Rindom og Vagner Rindom 12.3.1914 samt Ingrid Marie 26.8.1918. Familie Nr. 2: Ugift Marie Jensen f. 16.4.1854 i Lem, lever af Aldersrente. [FT-1925 Ringkøbing, Dyekjærsvej]

1930 I.C. Dyekjærsvej: Murer Jakob Rindom Hansen, hans Kone Else Marie Hansen, Skræderlærling hos Palm Aage Rindom Hansen og Ingrid Marie Hansen [datoer og fødesteder som i 1925]. Ægteskab indgaaet i 1905, Syv Børn. [Ringkøbing, Dyekjærsvej, AO-5]

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Rindom Hansen, Jakob (I283)
 
77 12te Søndag p: Trinit Enke Mand Hans Jensen og Pigen Karen Hans Datter.
Forloverne vare Poul Jørgensen Huumand i Wiverup og Jens Jensen Huusmand i Wærløse. 
Familie F2941
 
78 13 aar, opslag 69 Pedersen, Peder Barnløs (I17055)
 
79 14 dagel gl. opslag 436 Madsdatter, Maren Barnløs (I19347)
 
80 15 April i Størlinge, Gaardmand Niels Jørgensen og hstr. Sophie Willumsdatter. Anne, Jørgen Larsens kone i Størlinge. Testes Knud ? og Hasn Willumsen i Bøgesøe, Anders Olsen og Olle Ollesen begge i ?
opslag 65 dfs 
Nielsen, Hans barnløs (I2280)
 
81 15 April Jens Henricsen og hst. Maren Jensdatter deres Søn Henrich til daabs confirmation 18 p Trinit, baaren af Niels Hansens hst. ibid. faddere Jens Jensen, Peder Nielsen, Niels Smed, Ole Jensens hst. alle i Ørslev.
Opslag 141 dfs 
Jensen, Henric (I2302)
 
82 15 juni hjd, 13 juni i K. (det passer vist ikke helt) Hm Peder Hansen oh H. Ane Hansdatter i Bulte. B. af Hm. Jørgen Hansens kone i Bøgesø. Fadd: Hm Lars Nielsen, Peder Kristoffersen, Johan Jensen alle af Bøgesø.
Opslag 196 dfs
 
Pedersdatter, Sidse Marie (I2843)
 
83 15. April lod Husmand Niels Hansen Olstrup og kone Lisbeth Christens Datter deres førhen hjemmedøbte Barn Ane Margrethe baaren til Kirken af Hans Christensens kone Birthe i Herlufmagle.
fadderne Frans Andersen, Jacob Hansen og Hans ? alle af Olstrup.
Opslag 105 dfs 
Nielsdatter, Ane Margrethe (I2246)
 
84 15. søndag efter trinitatis. Christian Lindberg skrædder i Lynge 66 år
Opslag 54 dfs 
Henrichsen, Christian Sigfrid Rytter (I31)
 
85 156 Nielsdatter, Karen (I17106)
 
86 163 Olsen, Lars Kunstmaler, Fritænker, ugift, barnløs (I8801)
 
87 1664: er der 2 fæstere af Bassumgård.
1688: Fæstere: Christen Christensen og Anders Christensen
1689: Fæster: Chr. Andersen
1708: Fæster: Anders Jensen af St. Bassumgård.
Før 1751: Ejer af Bassumgård: Thøger Lassen.
1742: Fæster: Thue Larsen og Mette Andersdatter. Thue har overtaget fæstet på hustruens fødegård, den store Bassumgaard i Snejbjerg sogn af hartkorn 7 tdr. 5 skp.
1743: Fæstebønder: Lars i Bassumgaard og Thue i Bassumgaard.
1751: Ejer: Hans Adolph Høeg (1689-1773)
Ca. 1760: Ejer: Thue Larsen Tarp.
1772: Ejer: sønnerne Lars Thuesen + Jens Thuesen.
I 1772, da Thue var knap 60 år, afhændede han til sønnen Lars selve Bassumgaard af hartkorn 7 tdr. 5 skp. 2 fjdk. Samtidig afhændede han til sønnen Jens de øvrige jordarealer under Bassumgaard af hartkorn 5 tdr. 5 skr. 1 fjdk. ½ alb.
1788: Ejer: Lars Thuesen (1745-1812)
Lars Thuesen fik skøde på halvdelen af Bassumgård samt Lille Ørskov i 1772, og i 1788 fik han fra broderen Jens Thuesen skøde på den anden halvpart.

Jeg ville formode, at Lars’ søn Thue Larsen overtager Bassumgård, men kun hans 1. barn er født i Bassumgård, mens resten er født i Ørskov, og han dør selv i Ørskov.
I stedet finder jeg Lars’ søn af 2. ægteskab Christen Larsen, Møller (1789-1839) som indsidder i Bassumgård – altså ikke ejer. Han flytter senere til Gjellerup.

Så hvem overtog gården efter Lars Thuesen?

1826: Beboere/forpagter?: Niels Christensen Lindberg af Gjellerup(1804-1836) og hustru Ellen Marie Pedersdatter af Ikast (1802-1877). Begge dør på Bassumgård, men er altså ikke født der. Deres 6 børn er alle født i Bassumgård (ml. 1826-1835).
Ellen gifter sig dernæst med Ole Nielsen af Nysogn (1793-1877), som overtager Bassumgård eller lejemålet?
1837: Forpagter? Ole Nielsen
1885: Forpagter? Oles sønner:
Niels Lindberg Olesen (og Kirsten Hansen) og
Jens Valentin Olesen (og Mette Cathrine Mikkelsen) bor begge på Bassumgård.
Deres børn ml. 1869 og 1890 er alle født i Bassumgård.
Før 1888: Ejer: Niels Peder Høeg/Høgh og Ane Nielsen
Børn: Oktavia Marie Kirstine Høgh (8.10.1886 i Bassumgård -
1888: Ejer: August Theodor Dohm.
1905: Ejer?: sønnen, Heinrich Angelius Dohm (1876- ) og hustru Anne Jensen

Hvad sker der så med gården?
1918: Beboer på Sdr. Bassumgård: Mads Thalund Madsen og Bertha Marie Nicolajsen.
Lars Thuesens enke udstykkede gården (dvs. det var egentlig Vestrup på Herningsholm der stod for det) i 1816. Udover en del småparceller blev der fraskilt et større stykke jord til det der den gang blev kaldt Nygaard, men som senere kom til at hedde Store Bassumgaard, mens den oprimndelige ejendom kom til at hedde Lille Bassumgaard.
Nygaard (senere St. Bassumgaard, idag Bassumgaard) ligger lidt syd for den oprindelige Bassumgaard (idag lille Bassumgaard), mens Sdr. Bassumgaard som navnet antyder ligger noget længere mod syd, ikke så langt fra Langvadbjerg ved hovedvejen.
Den oprindelige ejendom, altså nu Lille Bassumgaard, blev overtaget af pastor Øllegaard og Ole Albæk var bestyrer (han var jo gået fallit på Albæk). Derefter Niels Christensen Lindbjerg og familie. Han kom fra St. Lindbjerg i Hammerum (må ikke forveksles med Linneberg), hvortil han er kommet formentlig fra Handbjerg omkring 1797. Han har navnet Lindbejrg med sig et andet sted fra, gården i Hammerum er faktisk opkaldt efter ham og ikke omvendt. Han dør et par år senere og enken gifter sig med Ole (Nielsen) Nissum. Derefter Niels Lindbjerg Olesen m.fl. og senere igen Chr. Bjørslev.

Nygaard og altså nu St. Bassumgaard eller bare Bassumgaard overtages af Jens Kongensholm, hans søn Thyge Jensen, 1845 Kåberholm og hans husbestyrerinde Pedernille, 1871 hendes søn Simon Simonsen 'Kaaberholm' som kort tid efter solgte til Thomas Hansen, 1884 N. P. Høeg, 1888 A. Th. Dohm (fra Tanderup), derefter Henrik Dohm.
Nørrre bassumgaard er udstykket af Ole Nissum 1876 til sønnen Jens Valentin, 1892 Niels Frederiksen, 1899 Jens Konradsen, 1924 Jens Johannes Jacobsen.

Sdr. Bassumgaard, som må være identisk med det sted der en enkelt gang kaldes Holgesminde, har i begyndelsen haft forskellige ejere og har bestået af flere parceller som der er handlet en del med. 1877 bor Søren (Holger) Iversen der, 1878 Ole Viladsen, senere Otto Truelsen, Jens Chr. L. Thomsen, 1914 H. P. Thygesen, 1918 Mads Thalund.

Som du kan se, så har dem du nævner ikke alle boet på den samme gård.
 
Thuesen, Lars Sognefoged og Gårdejer (I1117)
 
88 17 Mai begravent Rasmus Andersen Wæver i Hirset Huset, gl. 44 Aar.
Opslag 119 dfs 
Andersen, Rasmus Væver (I2193)
 
89 17. Dec 1841
Borbjerg sogn - Ringkøbing Amt. - Danmark
Peder Christian Christensen og senere Bach. Moderen: ugift ? ? Gjertrud Marie Berthelsdatter Ahrberg, ?far Peder Mikkelsen i Flenghus ?????? Barne fadder ugift ungkarl Christen Pedersen.
 
Christensen Bach, Peder Christian (I502622)
 
90 17. december 1756 overtager hun fæstet i Ulstrup efter sin mand: Gård nr. 4 med hartkorn på 5 td 2 fjk og 7 små lodder  Mogensdatter, Ellen (I18984)
 
91 1701 d. 25 Aprilis blef Knud Anderßen af Gammelbye hans Drenge-Barn Hjemme-døbt der i Daaben blef kalled Anders. 2den Pintze-Dag læst over. [Thorsted AO-1]
1707 Dom. XI Trin. d. 4 Sept. Knud Gammelbyes dreng Niels døbt.
1710 Dom 3 P Epiph 26. Jan Knud Gammelbyes dreng Søren døbt.
1711 Maria Bebed.dag Knud Gammelbyes drengebarn Søren begraved 1 aar.
1712 Lørerdagen d 13 Febr. Knuds Anderßøn i Gammelbye hans drenge-barn hjemmedøbt kalled Hans. 2den Paaskedag læst over i Kirken.
1715 Mandagen d. 16 Sept. Knud Gammelbyes drenge-Barn hjemmedøbt, Søren.
1734 Onsdagen d 24 Nov. Knuds Gammelbyes Hustru Johanne Nielsdatter Risom begraved a. æt. 65. Fest. Iob. 14. v. 1.
1738 Dom: Oculi Knud Andersen i Gammel Bye begravet a. æt. 60.

Kile: www.peter-olsen.dk 
Andersen Gammelby, Knud (I563)
 
92 1701 d. 25 Aprilis blef Knud Anderßen af Gammelbye hans Drenge-Barn Hjemme-døbt der i Daaben blef kalled Anders. 2den Pintze-Dag læst over. [Thorsted AO-1]

1707 Dom. XI Trin. d. 4 Sept. Knud Gammelbyes dreng Niels døbt.

1710 Dom 3 P Epiph 26. Jan Knud Gammelbyes dreng Søren døbt.

1711 Maria Bebed.dag Knud Gammelbyes drengebarn Søren begraved 1 aar.

1712 Lørerdagen d 13 Febr. Knuds Anderßøn i Gammelbye hans drenge-barn hjemmedøbt kalled Hans. 2den Paaskedag læst over i Kirken.

1715 Mandagen d. 16 Sept. Knud Gammelbyes drenge-Barn hjemmedøbt, Søren.

1734 Onsdagen d 24 Nov. Knuds Gammelbyes Hustru Johanne Nielsdatter [Risom?] begraved A. æt. 65. Fest. Iob. 14. V. 1.

1738 Dom: Oculi Knud Andersen i Gammel Bye begravet a. æt. 60.

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Andersen Gammelby, Knud (I268)
 
93 1701 dom. 2da à Trinit. Povel Christenßön Helleskov fra Wilbjerg og Enchen i Lÿstbech Maren Madsdaatter Copulerede.

1702 d. 5. Aprilis döbte Jeg Povel Chrisenßen af Lÿstbeck hans drenge-Barn, som i daaben blef kalled Jep.

1704 Onsdagen d 10 7br Povel Christenßen i Lÿstbeck hans Drenge barn hjemmedöbt og kalled Christen. Dom XXIV à Trin. Povel Lÿstbecks Christen læst over.

1711 Onsd. 11 Mart. Povel Christensøn Lÿstbecks Søn Jep begraved, 9 aar.

1717 Dom XXI a Trinit Povel Chrisensøn af Lÿstbech begraved ann: ætatis 58. Text Psal. 73. v. [?] 1 Rd. 4 Mk. [Gud er god mod Israel , mod de rene af Hjertet]

1723 Dom. Palmarum Maren Madsdaatter af Storgaard i Lÿstbek begraved ao. ætatis 59. Text Psal. 121 5.6.v. = 2 Rdl. [Herren bevarer dig , Herren er din Skygge ved din højre Side. Om Dagen stikker Solen dig ikke , Maanen ikke om Natten]

1723 Dom. 18 a Trinit Christen Povelsøn af Lystbbech og Maren Knudsdatter af Gammelbye copulerede. 2 Rdl. noch 3 Adv. 1 £ 8 ß.

Kilde: http://www.peter-olsen.net/hansen.htm 
Christensen Helleskov, Povel (I266)
 
94 1701, Dom: Judica Blef begrafvet Mads Pedersens dödfödde barn af Ulstrup - til Kirken 8 s.
S. 366 
Madsdatter, Dødfødt Pige (I18997)
 
95 1703, Fest Viridium Blef Mads Pedersens 2de dödfödde börn begrafvet af Ulstrup.
S. 367 
Madsdatter, Dødfødt Pige Tvilling (I18998)
 
96 1703, Fest Viridium Blef Mads Pedersens 2de dödfödde börn begrafvet af Ulstrup.
S. 367 
Madsen, Dødfødt Dreng (I18999)
 
97 1704 Onsdagen d 10 7br Povel Christenßen i Lÿstbeck hans Drenge barn hjemmedöbt og kalled Christen. Dom XXIV à Trin. Povel Lÿstbecks Christen læst over.
1717 Faderen døde i 1717, moderen i 1723; Christen må have overtaget fæstet af ’Storgaarden’. 
Povelsøn Lystbæk, Christen (I263)
 
98 1704 Onsdagen d 10 7br Povel Christenßen i Lÿstbeck hans Drenge barn hjemmedöbt og kalled Christen.
Dom XXIV à Trin. Povel Lÿstbecks Christen læst over. 
Povelsøn Lystbæk, Christen (I263)
 
99 1704, Fest: Ascen: Chr: Blef Mads Pedersens Barn af Ulstrup döbt og kaldet Anna.
S. 90 
Madsdatter, Anna (I19000)
 
100 1710, Dom: 1 Adv: Blef begrafvet Mads Pedersens lidet Drengebarn Peder gl: 10 uger - til Kirchen for Klocherne - 12 s.
S 371 
Madsen, Peder Barnløs (I19001)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 363» Næste»